Tin tức

Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K18, hệ không tập trung, khóa học 2018-2020

Thứ hai, 10/09/2018 - 15:30

Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K18, hệ không tập trung, khóa học 2018-2020

Sáng 10.9, Học viện chính trị Khu vực 3 phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K18, hệ không tập trung, khóa học 2018-2020. Dự lễ khai giảng có Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Lý, Giám đốc Học viện chính trị khu vực 3.
Trong thời gian 18 tháng, 83 học viên sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản và có hệ thống về Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực chủ yếu của đời sống xã hội, chú ý những điểm mới liên quan trực tiếp đến lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước, những trí thức cơ bản, cần thiết về khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý và một số vấn đề liên quan của khoa học xã hội và nhân văn. Qua đó, giúp các học viên nâng cao trình độ về mọi mặt, nhất là trình độ lý luận chính trị, năng lực tư duy, năng lực tổng kết thực tiễn thành lý luận và vận dụng lý luận vào thực tiễn.
Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang nhấn mạnh: Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh có vai trò rất quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Những năm qua, tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, nhờ đó, đội ngũ cán bộ các cấp cơ bản đảm bảo yêu cầu. Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị các học viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, học tập nghiêm túc, tập trung nghiên cứu để lĩnh hội đầy đủ những nội dung khóa học, tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề chưa rõ, nhất là những vấn đề mới, vấn đề khó và những vướng mắc liên quan trực tiếp đến công việc đang triển khai thực hiện ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ đó, vận dụng kiến thức vào quá trình công tác nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

Bích Hà

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình