Tin tức

Bế mạc kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XII

Thứ tư, 11/12/2019 - 20:11

Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII đã chính thức bế mạc.

​Trên cơ sở thảo luận, xem xét toàn diện, kỹ lưỡng các báo cáo, tờ trình, HĐND tỉnh đã nhất trí thông qua 16 báo cáo, tờ tình và thông qua  24  Nghị quyết tại kỳ họp với tỷ lệ thống nhất cao.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng- Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2020 đã được Kỳ họp thông qua. Theo đó, thời gian đến tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục kiên trì chủ trương phát triển nhanh và bền vững, hướng đến chất lượng cuộc sống của người dân. Đồng thời, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp căn cơ từ khâu phát huy, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đến cải cách thủ tục hành chính nhằm thúc đẩy tăng trưởng đạt mục tiêu, quyết tâm thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả một số nội dung lớn, trọng tâm, trọng điểm.
Đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh sớm báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri và thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đề nghị các ban, các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh trong thực tiễn. Đề nghị UBND tỉnh triển khai kịp thời, nghiêm túc các nghị quyết của HĐND tỉnh vừa được thông qua. Bám sát kịch bản tăng trưởng năm 2020 và tình hình thực tế để có giải pháp chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH cả năm.
Triển khai lập Quy hoạch tỉnh và chuẩn bị các kế hoạch trung hạn trong giai đoạn mới. Tập trung chỉ đạo phát triển công nghiệp, nông nghiệp theo các kế hoạch chiến lược của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành. Chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện mở rộng không gian phát triển công nghiệp. Thực hiện quyết liệt hơn nữa nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách hành chính, nhất là những nút thắt, điểm nghẽn ở các ngành, địa phương đã được chỉ ra khi phân tích chỉ số PCI năm 2018.
Thường xuyên theo dõi sát tình hình hoạt động của cơ sở sản xuất công nghiệp; chủ động làm việc để hỗ trợ, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện giúp doanh nghiệp phát huy tối đa năng lực hiện có, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, hoàn thành vượt mức kế hoạch. Tập trung giải quyết các vướng mắc về thủ tục đầu tư để nhanh chóng triển khai thực hiện các công trình nông thôn mới đảm bảo kế hoạch đã được phê duyệt; đồng thời tập trung chỉ đạo để duy trì ổn định chất lượng các tiêu chí nông thôn mới ở những địa phương đã đạt chuẩn nông thôn mới.
Tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH. Thường xuyên rà soát kế hoạch vốn, nếu không thể giải ngân thì kịp thời điều chỉnh sang dự án quan trọng khác; chú trọng kiểm tra, giám sát đối với chủ đầu tư, nhà thầu. Cân đối ngân sách đáp ứng nhu cầu hỗ trợ cho giao thông nông thôn.
nb10-11122019.jpg
Đại biểu HĐND tỉnh thông qua các Nghị quyết của kỳ họp​
Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là quy hoạch, đất đai, tài nguyên khoáng sản, trật tự xây dựng, môi trường. Nắm sát tiến độ triển khai các chủ trương giao doanh nghiệp nghiên cứu khảo sát lập quy hoạch khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, nhất là các dự án trên những địa bàn trọng điểm để chỉ đạo, xử lý. Tiếp tục tập trung giải quyết những hạn chế, vướng mắc trong quản lý đất đai, trước mắt là các trường hợp giao, cho thuê đất, bán đất chưa đúng quy định. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, xác lập hồ sơ các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật làm cơ sở thu hồi; xử lý nghiêm các biểu hiện đầu cơ đất đai, giữ đất để trục lợi.
Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa - xã hội. Tập trung giải quyết thực sự có hiệu quả những hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhất là những hạn chế, yếu kém liên quan đến chế độ chính sách cho người có công, nợ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, quản lý, phát huy các di tích văn hóa, lịch sử. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách an sinh xã hội.
Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Quản lý tốt các hoạt động tôn giáo; quản lý chặt chẽ lao động là người nước ngoài đang làm việc trên địa bàn tỉnh. Tập trung giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân và giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, các vụ việc phức tạp, kéo dài.
Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền các cấp theo hướng minh bạch hơn, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, cụ thể hơn và sát đúng với tình hình thực tế hơn. Nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Chấn chỉnh việc chấp hành kỷ cương kỷ luật hành chính, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong thực hiện công vụ để làm cơ sở cho công tác đánh giá cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm và năng lực cho nhiệm kỳ 2020 -2025.
Thực hiện nghiêm chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế tinh gọn, hiệu quả; Tập trung chỉ đạo sắp xếp ổn định tổ chức bộ máy hành chính ở các xã, thị trấn, các huyện sáp nhập theo tinh thần Chỉ thị số 36 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành các cấp, các ngành xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể trên tinh thần năng động, quyết liệt, trách nhiệm, có tư duy, cách làm mới, sâu sát, kịp thời để bảo đảm thực hiện nghiêm túc đúng tiến độ, hiệu quả các cam kết, các nội dung nghị quyết HĐND và đáp ứng các yêu cầu của thực tiễn cuộc sống đặt ra và đề nghị đại biểu HĐND phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng vào cuộc quyết liệt, đồng hành với các thành viên UBND tỉnh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.
HĐND đề nghị UBMTTQVN và các Hội- đoàn thể các cấp tăng cường vận động đoàn viên, hội viên thi đua thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh đã đề ra, gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm 2020. Phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết, luôn gắn bó trong hoạt động giám sát, kịp thời phản ánh và góp ý giúp HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng của mình.
Nguồn: www.quangngai.gov.vn

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình