Tin tức

Năm 2019, Quảng Ngãi hụt thu hơn 2 ngàn tỷ đồng

Thứ sáu, 22/11/2019 - 10:42

Năm 2019, Quảng Ngãi hụt thu hơn 2 ngàn tỷ đồng

Sáng 21-11, UBND tỉnh họp cho ý kiến về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và dự toán phân bổ ngân sách địa phương năm 2020; đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 2019 và xây dựng kế hoạch năm 2020.
Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh ước đạt 18.641 tỷ đồng, bằng 94,4 dự toán HĐND tỉnh giao; bằng 93,1% so với thực hiện năm 2018. Hụt thu hơn 2.080 tỷ đồng so với Trung ương giao.
Trong đó, thu nội địa ước đạt 15.541 tỷ đồng, bằng 90,6% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 92,8% so với thực hiện năm 2018; thu hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 3.100 tỷ đồng, bằng 119,2% dự toán và bằng 94,2% so với năm 2018. Ngoài ra, thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương là 1.768 tỷ đồng.
Riêng thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất đạt 8.150 tỷ đồng, bằng 70,4% dự toán. 
nb2-21112019.jpg

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương ước đạt 12.929 tỷ đồng, bằng 86,5% dự toán giao, giảm 33,7% so với năm 2018; trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 3.727 tỷ đồng và chi thường xuyên ước đạt 8.908 tỷ đồng. 
Đối với năm 2020, dự kiến tổng thu 18.560 tỷ đồng, tăng 1.950 tỷ đồng so với Trung ương giao; trong đó, thu nội địa 15.360 tỷ đồng; thu xuất nhập khẩu 3.200 tỷ đồng. 
Về kế hoạch đầu tư công, tổng vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước đã được phân khai trong năm 2019 hơn 5.565 tỷ đồng. Đến ngày 31/10/2019, giải ngân đạt khoảng 3.349,9 tỷ đồng, bằng 60% kế hoạch năm. Ước đến ngày 31/01/2020, giải ngân đạt khoảng 5.326 tỷ đồng, bằng 95% kế hoạch năm. 
Dự kiến phân bổ ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh hơn 5.880 tỷ đồng, trong đó vốn cân đối ngân sách địa phương hơn 4.041 tỷ đồng và vốn ngân sách Trung ương hơn 1.838 tỷ đồng.
nb3-21112019.jpg

Qua ý kiến của các Ủy viên UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Tăng Bính, Đặng Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng yêu cầu các cơ quan phân bổ dự toán ngân sách đảm bảo nguyên tắc chung theo đúng quy định; cơ bản thống nhất với đề xuất của Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong đó lưu ý một số nội dung liên quan đến việc phân bổ vốn giao thông, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đầu tư hệ thống đài truyền thanh xã,… 
quangngai.gov.vn

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình