Tin tức

Hội nghị triển khai các văn bản luật

Thứ năm, 17/10/2019 - 07:25

Hội nghị triển khai các văn bản luật

Sáng 16-10, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Giáo dục, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.
​Tại kỳ họp thứ 6 và 7 Quốc hội khóa XIV đã thông​ qua nhiều văn bản luật quan trọng, trong đó có Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Giáo dục, Luật B​ảo vệ bí mật nhà nước. Đây là các văn bản luật có phạm vi và đối tượng điều chỉnh rộng, liên quan đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực quản lý nhà nước. Các luật này được sửa đổi, ban hành nhằm cụ thể hóa chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam.
Luật Cảnh sát biển Việt Nam là cơ sở pháp lý quan trọng, góp phần hoàn thiện, thể chế hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng về tăng cường năng lực quốc phòng, an ninh trên biển để bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển, an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển đảo của Tổ quốc.
Luật Giáo dục có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Luật Giáo dục được xây dựng nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về đổi mới giáo dục và đào tạo; tạo ra sự đồng bộ, thống nhất với các văn bản pháp luật khác trong toàn hệ thống để tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân,… 
T.D

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình