Tin tức

Xây dựng nông thôn mới phải hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vùng nông thôn

Thứ tư, 16/10/2019 - 15:44

Xây dựng nông thôn mới phải hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vùng nông thôn

Phát biểu tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 (Chương trình), đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, với sự đồng lòng, quyết tâm mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, của các lực lượng xã hội cùng với sự hưởng ứng chung tay của người dân, sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh đạt được những kết quả khả quan, có ý nghĩa quan trọng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới giai đoạn tiếp theo.
Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 59/164 xã (36%) và một huyện đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí bình quân 14,15 tiêu chí/xã, tăng hơn 10 tiêu chí so với năm 2011, không còn xã dưới 5 tiêu chí.
Dự kiến cuối năm 2019 có 80/164 xã đạt chuẩn nông thôn mới (48,8%), hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2016-2020 theo chỉ tiêu kế hoạch được giao tại Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 
nb13-16102019.jpg
Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
cho 30 tập thể và 25 cá nhân có thành tích
 
 
 
Tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình trong giai đoạn 2011-2019 gần 15.700 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 1.183 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 1.550 tỷ đồng, còn lại là vốn lồng ghép, vốn tín dụng, vốn doanh nghiệp và đóng góp của người dân tham gia xây dựng nông thôn mới. 
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng, tiến độ thực hiện Chương trình của tỉnh còn thấp so với bình quân chung của cả nước, số tiêu chí bình quân/xã của tỉnh hiện là 14,15 tiêu chí/xã, trong khi bình quân chung của cả nước là 15,26 tiêu chí/xã; tỉnh chưa có xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu; chưa có nhiều địa phương đơn vị tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch, phát triển ngành nghề nông thôn để nâng cao thu nhập cho người dân,…
 
 
nb14-16102019.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức của các tầng lớp nhân dân; nêu cao vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện Chương trình nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vùng nông thôn. 
 
nb15-16102019.jpg
Sản phẩm nông nghiệp của các địa phương trưng bày tại hội nghị
 
 
 
Các sở ngành và địa phương tập trung thực hiện, đảm bảo đến cuối năm 2019 hoàn thành trước 1 năm mục tiêu giai đoạn 2016-2020 theo kế hoạch được giao của Thủ tướng Chính phủ và đến cuối năm 2020 hoàn thành mục tiêu do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao về xây dựng nông thôn mới,… 
 
quangngai.gov.vn

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình