Tin tức

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh: Thảo luận, thông qua một số cơ chế, chính sách phục vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội

Thứ sáu, 13/07/2018 - 07:37

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh: Thảo luận, thông qua một số cơ chế, chính sách phục vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội

Ngày 12-7, Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục chương trình làm việc với phiên thảo luận, xem xét và quyết nghị một số cơ chế, chính sách xuất phát từ nhu cầu thực tiễn để phục vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trước mắt và lâu dài.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng thảo luận các nội dung UBND tỉnh trình

​Tại kỳ họp, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu Lương Kim Sơn, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã trình bày dự thảo về chính sách hỗ trợ đào tạ​o nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh.
Theo dự thảo, để được hỗ trợ đào tạo nghề, doanh nghiệp phải đảm bảo các điều kiện như: có nhu cầu đặt hàng đào tạo nghề trình độ cao đẳng, trung cấp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh để tuyển dụng người lao động có hộ khẩu thường trú tại Quảng Ngãi vào làm việc tại doanh nghiệp; Có văn bản cam kết sử dụng lao động qua đào tạo vào làm việc liên tục tại doanh nghiệp thông qua hợp đồng từ 12 tháng trở lên. Tham gia phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh trong đào tạo nghề (giảng dạy lý thuyết, giảng dạy thực hành và đảm bảo các điều kiện thực hiện đào tạo gồm cơ sở vật chất, thiết bị, nhà xưởng,…), được thụ hưởng phần kinh phí đào tạo tương ứng với việc tham gia đào tạo.
 
nb7-12072018.jpg
Đại biểu Lương Kim Sơn, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

 Mức hỗ trợ đào nghề do ngân sách nhà nước hỗ trợ tính trên số học sinh, sinh viên ở cấp trình độ cao đẳng, trung cấp theo từng cấp học. Thời gian hỗ trợ: Tính cho số học sinh, sinh viên được tuyển sinh trong thời gian từ tháng 8/2018 đến năm 2020 và học cho đến khi hoàn thành khóa học.
Dự thảo cũng quy định cụ thể việc việc hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động qua đào tạo nghề. Cụ thể, để được hỗ trợ, doanh nghiệp phải đảm bảo các điều kiện: Tuyển dụng lao động có trình độ cao đẳng, trung cấp, có hộ khẩu thường trú tại Quảng Ngãi; ký hợp đồng lao động ít nhất 36 tháng; chấp hành và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đúng quy định hiện hành.
Về nguyên tắc hỗ trợ, các doanh nghiệp chỉ được hỗ trợ tính cho 01 lao động/lần; doanh nghiệp có người lao động đã được hỗ trợ đào tạo nghề thì không được hỗ trợ tuyển dụng lao động qua đào tạo nghề; mức hỗ trợ là 3 triệu đồng/01 lao động từ nguồn ngân sách tỉnh. Thời gian hỗ trợ từ ngày 01/8/2018 đến ngày 31/12/2020.
HĐND tỉnh xem xét, thảo luận việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND ngày 22/4/2015 của HĐND về việc thông qua Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020.
 
nb8-12072018.jpg
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải trình về Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Theo ông Dương Văn Tô, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, qua hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND ngày 22/4/2015 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2015-2020 (Đề án), bước đầu đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận: sản xuất tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế ngành có sự chuyển dịch theo hướng tích cực; bước đầu hình thành vùng sản xuất tập trung theo hướng sản xuất hàng hoá; giá trị thu hoạch bình quân trên một ha tăng, nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt ở mức mức cao so chỉ tiêu Đề án đã đề ra. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện có những bất cập cần được điều chỉnh, bổ sung kịp thời, phù hợp với các quy định mới của Trung ương và yêu cầu thực tế về phát triển nông nghiệp trong tình hình mới.
Cụ thể, bổ sung phần định hướng cơ cấu lại theo lĩnh vực, sản phẩm theo: Nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia, Nhóm sản phẩm chủ lực cấp tỉnh và Nhóm sản phẩm là đặc sản địa phương (theoQuyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020); Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tái cơ cấu các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, diêm nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển nông thôn và nguồn lực thực hiện Đề án.
Về các chỉ tiêu điều chỉnh đến năm 2020: Giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất canh tác từ 65 triệu đồng/ha theo Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND ngày 22/4/2015 của HĐND tỉnh được điều chỉnh lên 85 triệu đồng/ha theo dự thảo Nghị quyết đề xuất; Tỷ lệ đàn bò lai từ 65% điều chỉnh lên 70%; Sản lượng thuỷ sản khai thác từ 150-160 nghìn tấn nâng lên 206 nghìn tấn; Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh từ trên 90% thành 95%.
So với nội dung Đề án thông qua tại Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND, dự thảo Đề án lần này điều chỉnh, bổ sung nhiều nội dung trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, diêm nghiệp; bổ sung xây dựng cơ sở hạ tầng; phát triển nông thôn; giải pháp huy động nguồn lực,...
 
nb9-12072018.jpg
Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Đức làm rõ một số nội dung của Quy định mức hỗ trợ
cho cộng tác viên tại xã tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản

HDND tỉnh cũng đã thảo luận, thông qua Quy định mức hỗ trợ cho cộng tác viên tại xã tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em và các hoạt động y tế khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, với mức chi quy định đối với xã trọng điểm, xã đặc biệt khó khăn là 200.000 đồng/người/tháng/dự án (bệnh/hoạt động); đối với các xã còn lại 150.000 đồng/người/tháng/dự án (bệnh/hoạt động); trường hợp cộng tác viên cuản hiều dự án hoặc nhiều bệnh/hoạt động thì cứ mỗi dự án hoặc 1 bệnh/hoạt động tăng thêm, cộng tác viên được hỗ trợ thêm 50.000 đồng/tháng,...
 
PV-VN

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình