Tin tức

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh: Thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung do UBND tỉnh trình ban hành Nghị quyết

Thứ năm, 12/07/2018 - 13:31

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh: Thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung do UBND tỉnh trình ban hành Nghị quyết

Sáng 12-7, kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XII bước sang ngày làm việc thứ hai, trong phiên làm việc sáng nay, HĐND tỉnh tập trung xem xét thảo luận, quyết nghị một số nội dung do UBND tỉnh trình ban hành Nghị quyết.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe lãnh đạo các sở ngành liên quan thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trình bày các dự thảo quy định liên quan đến tài chính ngân sách, kế hoạch đầu tư.Cụ thể, đối với dự thảo Quy định về việc thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản  thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020. Theo dự thảo, trường hợp ngân sách cấp tỉnh tăng thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách cấp huyện, ngân sách tỉnh thưởng vượt thu cho ngân sách cấp huyện nhưng không quá 30% số tăng thu phần ngân sách tỉnh được hưởng từ những khoản thu phân chia ngân sách tỉnh với ngân sách cấp huyện. 30% cũng là tỷ lệ mà ngân sách cấp huyện thưởng vượt thu cho ngân sách cấp xã.Việc sử dụng nguồn thưởng vượt thu trên được ưu tiên cho việc thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; nợ tạm ứng và ứng trước; đầu tư các công trình chuyển tiếp còn thiếu vốn; thực hiện các nhiệm vụ quan trọng nhằm phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 nb2-12072018.jpg
Đại biểu Nguyễn Cao Phúc thảo luận về các nội dung UBND tỉnh trình
Đối với dự thảo đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi khoản 5, Điều 2 Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương áp dụng từ năm 2017 và những năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh.
Theo dự thảo sửa đổi, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất (sau khi trừ các khoản chi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các chi phí có liên quan khác) và giao đất có thu tiền sử dụng đất, được trích 20% để thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.
Tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất (phần ngân sách cấp huyện được điều tiết) trên địa bàn các xã đang thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (kể cả những xã đã đạt chuẩn nông thôn mới), sau khi trừ các khoản chi phí có liên quan và trích 20% cho các khoản chi chi nêu tại điểm a khoản 5 Điều 2 được để lại 50% bằng hình thức bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã để thực hiện xây dựng nông thôn mới.
HDND tỉnh xem xét thảo luận, quyết nghị các dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 5 và Điều 6 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh; Quy định nhiệm vụ chi về đa dạng sinh học của ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh.
 
nb3-12072018.jpg
Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trương Phí Quang Hiển
giải trình nội dung liên quan đến danh mục các công trình, dự án thu hồi đất
 
Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng; Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà.
Trước đó, chiều ngày 11-7, HĐND tỉnh cũng đã thảo luận, thông qua Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh, gồm 6 chương, 24 điều, quy định cụ thể về phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan nhà nước, tại đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội; quản lý tài sản công tại dự án sử dụng vốn nhà nước; phân cấp thẩm quyền quyết định bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với nhà, đất trong trường hợp sắp xếp lại, xử lý tài sản công và quản lý, sử dụng tài sản công tại văn phòng huyện ủy.
Thông qua danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh thực hiện đầu tư trực tiếp, góp vốn đầu tư và cho vay giai đoạn 2018-2021.
( Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi )

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình