Tin tức

Khai mạc kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 -2021

Thứ tư, 11/07/2018 - 09:33

Khai mạc kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 -2021

Sáng ngày 11.7, tại Phòng họp số 1, UBND tỉnh đã diễn ra lễ khai mạc Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016 -2021. Ủy viên Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy – Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng 51/55 đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng – Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh, Võ Phiên chủ tọa, điều hành Kỳ họp.
 
Các đại biểu tham dự kỳ họp
Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân, nhấn mạnh: Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, quyết nghị một số nội dung công việc quan trọng về Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh. Quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018 – 2020. Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Quy định mức hỗ trợ cho cộng tác viên tại xã tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em và các hoạt động y tế khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Về bãi bỏ Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và một số Nghị quyết khác. Đồng thời, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết nghị một số cơ chế, chính sách xuất phát từ nhu cầu thực tiễn để phục vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trước mắt và lâu dài. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ nghe báo cáo Tình hình hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động giám sát, khảo sát 6 tháng đầu năm 2018 của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh. Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri của Ủy ban MTTQVN tỉnh, kết quả Kỳ họp thứ 5 - Quốc hội (khóa 14) của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và nghiên cứu một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền theo luật định. Về công tác giám sát, trong 6 tháng đầu năm 2018, ngoài việc giám sát thường xuyên, HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh đã tổ chức 7 cuộc giám sát. Đây là cơ sở quan trọng để đại biểu nghiên cứu, thảo luận, đánh giá các vấn đề liên quan, đặc biệt trong công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền. Cùng với những nội dung quan trọng trên, HĐND tỉnh trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri, và đại biểu HĐND tỉnh sẽ thực hiện việc chất vấn đồng chí Giám đốc sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh về công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnhviệc thực hiện các quy định về quảng cáo.
nb2-11072018.jpg
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân
Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân, nói: Còn rất nhiều việc mà các cấp, các ngành cần phải quan tâm và có sự tâm trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả hơn nữa, đó là: Phấn đấu thu ngân sách cao nhất để đảm bảo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ chi của tỉnh. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, các khu công nghiệp, dự án lớn để đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phương thức thu hút đầu tư với trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ cương hành chính đảm bảo giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí cho nhà đầu tư gắn với quản lý chặt chẽ tiến độ thực hiện các dự án. Nâng cao hiệu quả quản lý du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc gắn với thế mạnh sẵn có của từng địa phương, tạo ra sự an toàn, độ tin cậy về chất lượng dịch vụ, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự; ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý thuế, phí để chống thất thu trong hoạt động du lịch. Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp để cải cách hành chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nhất là nâng cao hơn nữa chất lượng quản trị, hành chính công, cải thiện chỉ số PAPI, chỉ số đo sự hài lòng của người dân SIPAS. Quản lý chặt chẽ, hiệu quả tài nguyên khoáng sản, môi trường, đô thị. Phát triển giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh - xã hội. Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 một cách thực chất. Tiếp tục rà soát các dự án chậm tiến độ theo quy định của Luật Đất đai và Luật Đầu tư để xem xét thu hồi nhằm ưu tiên, tạo điều kiện cao nhất cho các nhà đầu tư có năng lực, tâm huyết vào đầu tư tại tỉnh.                                                                                     
Ngay sau lễ khai mạc Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XII, ông Ngô Văn Trọng - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Quảng Ngãi báo cáo tóm tắt hoạt động chỉ đạo, điều hành tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.
Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được một số kết quả tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng khá (9,23%). Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 8.350 tỷ đồng, bằng 57% dự toán HĐND tỉnh giao. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng mạnh, nhất là khu vực nhà nước và khu vực vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Sản lượng khai thác thủy sản duy trì nhịp độ tăng. Sản xuất nông nghiệp từng bước hình thành các khu vực chuyên canh sản phẩm nông sản sạch, theo hướng hữu cơ và theo tiêu chuẩn VietGap. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, hoạt động vận tải tăng trưởng khá. Chỉ số giá tiêu dùng tăng nhẹ. Thu hút đầu tư trong nước đạt kết quả khá. Tình hình triển khai các dự án công nghiệp trọng điểm được đẩy mạnh, tạo động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng của tỉnh. Các địa phương huy động mạnh mẽ nguồn lực từ xã hội đầu tư hạ tầng đô thị, khu dân cư, góp phần hình thành bộ mặt đô thị và nông thôn mới. Các lĩnh vực xã hội đạt nhiều kết quả tốt. Công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa, thể dục thể thao có nhiều tiến bộ. Công tác đền ơn đáp nghĩa được quan tâm. Công tác tạo việc làm đạt hiệu quả. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được duy trì ổn định. Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cũng gặp không ít khó khăn, thách thức là: Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ lực ngoài dầu giảm. Tình hình tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp, chăn nuôi còn khó khăn, không ổn định. Để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2018, trong thời gian tới, các cấp, các ngành và địa phương cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong thủ tục đầu tư dự án, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, để sớm triển khai các dự án. Tăng cường các biện pháp thu, chi và quản lý ngân sách nhà nước, huy động các nguồn lực đầu tư và quản lý đầu tư. Tập trung đẩy mạnh, đồng bộ các giải pháp trong công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Tăng cường các biện pháp chống thất thu, nợ đọng thuế và gian lận thương mại, ngăn chặn xử lý kịp thời các hành vi chuyển giá, trốn thuế. Huy đông mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị. Huy động, sử dụng hiệu quả nhiều nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Hoàn thành đưa vào sử dụng dự án cầu Thạch Bích, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu Cửa Đại, đôn đốc các nhà thầu tích cực thi công hoàn thành dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (đoạn Dốc Sỏi - VSIP).  Khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư đối với tuyến đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh giai đoạn 2. Tiếp tục huy động nguồn lực từ quỹ đất và nguồn lực xã hội để phát triển hạ tầng đô thị, nhất là dọc đường Mỹ Khê - Trà Khúc và đường bờ Nam sông Trà Khúc. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Quảng Ngãi và kết cấu hạ tầng đô thị cấp huyện. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện các dự án khu dân cư, đô thị, quản lý chất lượng các dự án bất động sản từ khâu quy hoạch, chủ trương đầu tư, thực hiện đầu tư và quản lý, vận hành các khu đô thị mới, chú trọng quản lý chất lượng đô thị. Phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Huy động các nguồn lực tiếp tục hoàn thiện hạ tầng Khu Kinh tế Dung Quất, các khu, cụm công nghiệp. Mở rộng liên kết, hợp tác trong quảng bá, xúc tiến, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch; đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch. Xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Sớm ban hành chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất nông nghiệp. Điều chỉnh, bổ sung Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững cho phù hợp với quy định của Trung ương và thực tiễn hiện nay của địa phương. Ưu tiên hỗ trợ tối đa doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhất là các dự án phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông sản hữu cơ.
Cũng trong sáng nay, Kỳ họp đã nghe báo cáo về tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, báo cáo kết quả giải quyết, kiến nghị bức xúc của cử tri gởi đến kỳ họp thứ 9. Đoàn đại biểu Quốc hội thông báo kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.
                                                                   Tấn An

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình