Tin tức

Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Thứ bảy, 05/10/2019 - 08:26

Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Sáng 04-10, chủ trì và phát biểu tại hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên chúc mừng những thành tích của các tập thể, cá nhân đã đóng góp to lớn trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân. 
​Trong 10 năm qua, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Cấp ủy và chính quyền địa phương các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tập trung xây dựng tỉnh, huyện thành khu vực phòng thủ “cơ bản, liên hoàn, vững chắc”; xây dựng các tổ chức Đảng, chính quyền, hội đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức.
Đồng thời, các ngành chức năng đã chủ động phát huy vai trò tham mưu, đề xuất những nội dung, biện pháp phù hợp giúp cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Các chỉ tiêu quốc phòng, quân sự luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, chất lượng, độ tin cậy ngày càng vững chắc.
Bên cạnh đó, trong thời gian qua, tỉnh đã lãnh đạo phát huy được sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa; đủ khả năng làm nòng cốt  trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sẵng sàng chiến đấu. Quan tâm giải quyết kịp thời, có trách nhiệm trong thực hiện chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa, công tác dân vận, vận động quần chúng chung sức xây dựng nông thôn mới.
Đặc biệt, kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, đạt được nhiều kết quả tích cực, cơ sở hạ tầng được chú trọng đầu tư xây dựng,… tạo điều kiện thuận lợi để tích lũy xây dựng tiềm lực quốc phòng, từng bước tạo ra nguồn vật chất hậu cần- kỹ thuật tại chỗ phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh,…
Để tiếp tục xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững chắc, toàn diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên cho rằng, trước hết phải tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các tiềm lực; động viên sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn tỉnh ổn định về chính trị, vững về kinh tế, mạnh về quốc phòng, an ninh; phòng, chống có hiệu quả, làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.
nb6-04102019.jpg
Đại biểu dự hội nghị
 
Đồng thời, tạo sự đoàn kết, nhất trí cao trong nội bộ Đảng và sự đồng thuận của nhân dân tỉnh nhà. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong. Tập trung phát triển mạnh về klinh tế để tăng khả năng đầu tư và tích lũy Quốc phòng. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế- xã hội với kế hoạch xây dựng, củng cố các công trình quốc phòng. 
Bên cạnh đó, quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang có chất lượng tốt, số lượng hợp lý, có trình độ sẵn sàng chiến đấu và sức chiến đấu cao. Từng bước đầu tư xây dựng một số công trình quốc phòng đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, tác chiến phòng thủ bảo vệ địa phương. Động viên các tầng lớp nhân dân xây dựng địa phương góp phần xây dựng nền quốc toàn dân vững chắc, toàn diện; gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội,… 
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua và tham gia nhiều giải pháp, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, toàn diện.
nb7-04102019.jpg

Nhân dịp này, 30 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. 
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên đã phát động Phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.
quangngai.gov.vn

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình