Tin tức

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ “Cấp ủy các huyện, thành phố chủ động thực hiện sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị”

Thứ năm, 05/07/2018 - 16:16

Sáng 5.7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy hội nghị trực báo công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018, đồng thời thảo luận và nghe ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy về kết quả triển khai nội dung kế hoạch 125 và 126 của Tỉnh ủy theo tinh thần Nghị quyết 18 và 19 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín cùng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang.Quang cảnh buổi trực báo

6 tháng đầu năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các Ban tổ chức cấp ủy trực thuộc đã tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 của Ban chấp hành Trung ương khóa X và Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị khóa XI về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác cán bộ theo Công văn số 2972 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Hoàn thành công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017.
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ngành tổ chức xây dựng Đảng tập trung tham mưu cho cấp ủy ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 26 về tập trung xây dựng đội ng cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tham mưu cho cấp ủy khẩn trương triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được Tỉnh ủy đề ra tại Kế hoạch số 125, 126 về thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Tham mưu cho cấp ủy điều động, luân chuyển cán bộ diện cấp ủy quản lý, tiếp tục củng cố, kiện toàn cấp ủy, Ban thường vụ cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị. Thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chủ trương, Nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng Đảng đã ban hành, tập trung vào việc thực hiện các Nghị quyết TW4 khóa XI, XII, Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Rà soát tình hình cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý nhằm chuẩn bị cho công tác nhân sự nhiệm kỳ tới, khẩn trương hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ diện cấp ủy quản lý nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 đảm bảo quy định.


Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ phát biểu Kết luận Hội nghị,

Phát biểu Kết luận Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ đề nghị Ban thường vụ các huyện thành ủy chủ động thực hiện việc sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và chịu trách nhiệm cuối cùng về vấn đề nầy. Ban tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng đoàn và các tổ chức Mặt trận đoàn thể của tỉnh để thực hiện phần việc của khối. Thường trực Tỉnh ủy sẽ làm việc với Ban cán sự Đảng, thủ trưởng các sở ngành xử lý các vấn đề thuộc trách nhiệm của tỉnh.
Về nguyên tắc xử lý công việc, cần nắm chắc tinh thần Nghị quyết, các kế hoạch của tỉnh. Bộ máy và cán bộ thuộc cấp nào thì Thường vụ cấp ủy cấp đó, Ban cán sự đảng, đảng đoàn tập thể lãnh đạo ở đó quyết định việc sắp xếp tổ chức. Phát huy tính chủ động sáng tạo chủ động của mỗi địa phương, đơn vị, không cầu toàn,  việc gì đã rõ thì phải làm, chưa rõ thì chủ động trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ, khó nữa thì đi học tập kinh nghiệm về làm, không để làm sai rồi sửa. Cái khó nhất là về tư tưởng đội ngũ cán bộ, do đó, các địa phương vừa làm vừa vận động thuyết phục, bảo đảm mục tiêu tinh gọn tổ chức bộ máy biên chế, đồng thời, ổn định để phát triển.
Dịp này, Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tặng cờ cho 1 tổ chức đảng, tặng bằng khen  cho 7 tập thể đạt danh hiệu “trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền và tặng bằng khen cho 36 cán nhân  “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2013-2017).
                                                                             Bích Hà

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình