Tin tức

Ban Kinh tế Trung ương làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 14/06/2018 - 08:08

Tiếp tục chương trình công tác tại Quảng Ngãi, chiều 13.6, Uỷ viên Trung ương Đảng- Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng-khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tiếp và làm việc với Đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Phiên. Dự buổi làm việc có các Sở, ban ngành và các địa phương liên quan.


Quang cảnh buổi làm việc

Báo cáo nêu rõ, ngay sau khi có Nghị quyết 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ban hành Chương trình hành động số 29/2008, Ban hành 4 Kết luận và 5 Nghị quyết chuyên đề nhằm cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Sau 10 năm thực hiện, Nghị quyết Trung ương 7 khóa X, tình hình kinh tế-xã hội ở nông thôn được cải thiện rõ rệt, kinh tế nông nghiệp không ngừng phát triển, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn được ổn định, vai trò chủ thể của nông dân được phát huy. Tốc độ tăng trưởng bình quân của toàn ngành nông nghiệp tăng 4,4%/năm. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng nông nghiệp giảm, lâm nghiệp, thủy sản và dịch vụ tăng. Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 26, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trên cơ sở đó, từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng 180 cánh đồng lớn, với diện tích 3.000ha, dồn điền đổi thửa trên 4.500ha, chuyển 5.300 đất lúa kém hiệu quả sang trồng các rau màu. Nhờ đó, đã góp phần nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích, nếu như năm 2008 giá trị thu nhập trên 1ha đất canh tác đạt 41,6 triệu đồng thì đến cuối năm 2017 đạt 71,6 triệu đồng/ha. Về thu hút đầu tư vào nông nghiệp, từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã thu hút 54 dự án, với tổng vốn đăng ký trên 2.075 tỷ đồng. Tổng nguồn lực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn đến cuối năm 2017 đạt 13.000 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách Trung ương và tỉnh đầu tư trực tiếp cho phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên 3.175 tỷ đồng. Từ nguồn lực đầu tư, đến nay, toàn tỉnh có 46/164 xã đạt tiêu chí giao thông, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 98,8%, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 89,2%, tỷ lệ hộ dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,5%, tỷ lệ hộ nghèo từ 21% năm 2008 đã giảm xuống còn 11,2% vào cuối năm 2017. Riêng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến cuối năm 2017, số tiêu chí bình quân/xã đã tăng thêm 7 tiêu chí so với năm 2011. Đến nay, toàn tỉnh có 41 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 25% số xã trong toàn tỉnh.
Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở Quảng Ngãi vẫn còn những tồn tại. Nguồn vốn huy động để thực hiện chính sách, đề án phát triển nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế. Một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn vẫn còn bất cập nhưng chưa được điều chỉnh, bổ sung kịp thời, việc chuyển dịch lao động nông nghiệp còn chậm. Cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp chuyển dịch còn chậm, sản xuất nhỏ, phân tán. Sản xuất nông nghiệp chịu nhiều tác động do yếu tố thời tiết, dịch bệnh và giá cả thị trường nông sản.
 
Uỷ viên Trung ương Đảng- Phó trưởng Ban thường trực Ban KTTW Cao Đức Phát phát biểu

Tại buổi làm việc, Uỷ viên Trung ương Đảng- Phó trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát và các thành viên của Đoàn công tác Trung ương yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi làm rõ thêm một số chính sách hỗ trợ đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là việc đào tạo nghề, chuyển dịch lao động, các chỉ tiêu về nước sạch, môi trường nông thôn, việc thực hiện nâng cấp các tuyến đê biển, nâng cấp các công trình hồ chứa thủy lợi, các dự án hỗ trợ phòng chống thiên tai và việc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại những kho thuốc bảo vệ thực vật. Bên cạnh đó, Đoàn cũng đề nghị đánh giá về việc nâng cao đời sống và thu nhập của người dân nông thôn, kết quả thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Trước khi làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Quảng Ngãi, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương đã khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại hai huyện Nghĩa Hành và Mộ Đức.
                                                                           Quang Huy
         

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình