Tin tức

Năm 2018, Quảng Ngãi phấn đấu cải thiện Chỉ số cải cách hành chính, xếp hạng từ vị trí thứ 50-55 tỉnh thành trong cả nước

Thứ năm, 14/06/2018 - 07:54

Sáng 13.6, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Ngãi đã chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh trong năm 2018. Tham gia cuộc họp còn có các phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ, Đặng Ngọc Dũng cùng các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Ngãi.Theo kết quả công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của Bộ Nội vụ tại Quyết định số 716 ngày 24/4/2018, tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạt hơn 59/100 điểm, xếp thứ hạng 63/63 tỉnh thành trong cả nước. Trong đó, một số tiêu chí của Chỉ số cải cách hành chính như: Lĩnh vực công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính; Lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh; lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính đều đạt số điểm khá thấp và đứng chót bảng xếp hạng.
Tất cả các tiêu chí thành phần của Chỉ số cải cách hành chính giảm điểm, giảm thứ hạng là do công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính của một số sở ngành, địa phương chưa được quan tâm đúng mức. Vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu của các cơ quan trong cải cách hành chính chưa cao, chưa quyết liệt trong triển khai cải cách hành chính. Công tác xây dựng tổ chức thực hiện thể chế còn hạn chế. Một số nơi còn bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý khi chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa đạt kết quả theo yêu cầu. Sự tác động của các văn bản chỉ đạo, điều hành cải cách hành cải cách hành chính của UBND tỉnh đến kết quả triển khai của các sở ngành địa phương còn hạn chế, chưa toàn diện và không đồng đều từ tỉnh đến cơ sở…
Năm 2018 tỉnh Quảng Ngãi đề ra mục tiêu tập trung quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính để cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cải cách hành chính, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xã hội, phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu trong năm 2018 cải thiện Chỉ số cải cách hành chính được xếp hạng từ vị trí thứ 50-55 tỉnh thành trong cả nước.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế của tỉnh trong việc thực hiện các tiêu chí trong Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2017. Trong đó nêu rõ, năm 2017 Quảng Ngãi chỉ đạt hơn 59/100 điểm, xếp thứ hạng 63/63 tỉnh thành trong cả nước là do công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính của một số sở ngành, địa phương chưa được quan tâm đúng mức. Vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu của các cơ quan trong cải cách hành chính chưa cao, chưa quyết liệt trong triển khai cải cách hành chính. Một số nơi còn bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý khi chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa đạt kết quả theo yêu cầu. Sự tác động của các văn bản chỉ đạo, điều hành cải cách hành cải cách hành chính của UBND tỉnh đến kết quả triển khai của các sở ngành địa phương còn hạn chế, chưa toàn diện và không đồng đều từ tỉnh đến cơ sở…
Năm 2018 này, Quảng Ngãi đã đề ra mục tiêu phấn đấu cải thiện Chỉ số cải cách hành chính được xếp hạng từ vị trí thứ 50-55 tỉnh thành trong cả nước. Để thực hiện được mục tiêu này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng chỉ đạo các sở ngành, trong đó trọng tâm là Sở Nội Vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư Pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh và UBND các huyện thành phố trong tỉnh làm tốt chức năng tham mưu để UBND tỉnh ban hành kế hoạch cải cách hành chính hàng năm đảm bảo có chất lượng, đúng thời gian quy định và thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện. Triển khai tốt công tác tuyên truyền, với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về cải cách hành chính, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất những sáng kiến, cách làm hay trong cải cách hành chính. Các sở ban ngành, các huyện thành phố cũng cần thường xuyên rà soát, đề nghị cấp thẩm quyền bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp, chủ động cắt giảm hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính.
                                                                             Xuân Yến

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình