Tin tức

Gia hạn lần cuối về công tác bồi thường, GPMB dự án nâng cấp, mở rộng QL1, đoạn qua huyện Bình Sơn

Thứ năm, 05/04/2018 - 16:11

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo​ kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính chỉ đạo liên quan đến công tác bồi thường, GPMB dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Km1027 - Km1045+780 (đoạn qua huyện Bình Sơn). Theo đó, yêu cầu UBND huyện Bình Sơn, Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan phải cơ bản hoàn thành công tác GPMB để đảm bảo hoàn thành thi công xây dựng công trình trước ngày 30/6/2018.

Phó Chủ tịch yêu cầu UBND huyện Bình Sơn, Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan tuân thủ áp dụng các quy định về bồi thường, GPMB và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã được UBND tỉnh ban hành và chỉ đạo đối với Dự án trong thời gian qua để tổ chức thực hiện. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc về tái định cư ở một số hộ dân thì trình UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) xem xét và có cơ chế hỗ trợ đối với trường đặc biệt khó khăn, tránh trường hợp lây lan các hộ dân và các dự án khác trên địa bàn.
 
 
Gia hạn lần cuối về công tác bồi thường, GPMB dự án nâng cấp, mở rộng QL1, đoạn qua huyện Bình Sơn

Khối lượng công việc giải phóng mặt bằng còn lại tuy không còn nhiều nhưng phức tạp, phần lớn là tập trung giải quyết các tồn tại, vướng mắc về cơ chế, chính sách bồi thường, khiếu nại, so bì giữa các hộ dân về mức bồi thường trong cùng một dự án; do đó chính quyền các cấp, các ngành cần dành thêm thời gian để tiếp tục vận động, tuyên truyền, giải quyết các tồn tại, vướng mắc theo báo cáo, đề xuất của Chủ đầu tư và ý kiến đề xuất của chính quyền địa phương tại cuộc họp. Vì vậy, UBND tỉnh thống nhất cho gia hạn công tác bồi thường, GPMB dự án chậm nhất đến ngày 30/6/2018 phải cơ bản hoàn thành bàn giao mặt bằng toàn bộ để tổ chức thi công; lưu ý: bồi thường đến đâu tổ chức thi công đến đó, phải thi công ngay, tránh trường hợp hộ dân tái lấn chiếm lại mặt bằng, gây khó khăn trong thi công. Đây là lần gia hạn cuối cùng để UBND huyện Bình Sơn, Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung giải quyết, đảm bảo ngay sau khi mặt bằng được bàn giao toàn bộ thì công trình cũng thi công cơ bản hoàn thành.
 
Giao Sở Giao thông vận tải (Chủ đầu tư) chủ trì, phối hợp với địa phương khẩn trương thực hiện yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công điện số 05/CĐ-BGTVT ngày 28/3/2018, đảm bảo bàn giao mặt bằng để thi công hoàn thành theo đúng tiến độ yêu cầu. Đồng thời, chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh: Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn và các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Bình Sơn để tham mưu xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác thu hồi đất, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, GPMB và phương án bố trí tái định cư, bàn giao đất tái định cư cho các hộ dân còn lại của dự án trong tháng 4/2018.
 
Ban quản lý chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và cử cán bộ tham gia Tổ công tác vận động của huyện, UBND các xã, thị trấn để tham gia vận động các hộ dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương triển khai thi công ngay đối với các đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng, tránh trường hợp tái lấn chiếm. Trong quá trình thi công phải thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (rào chắn, biển báo, đèn báo hiệu,…). Đồng thời, đề xuất UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các chủ sở hữu công trình công cộng chủ động phối hợp với chủ đầu tư để tổ chức thực hiện di dời các công trình liên quan ra khỏi phạm vi thi công dự án.
 
UBND huyện Bình Sơn có trách nhiệm tiếp tục chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường huyện ưu tiên, tập trung nhân lực để thực hiện công tác kiểm tra, thẩm định và tham mưu cho UBND huyện chậm nhất là trong tháng 4/2018 phải phê duyệt toàn bộ các phương án bồi thường, phương án tái định cư. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành các quy định về bồi thường, GPMB, trước hết là trong nội bộ cán bộ của huyện; phối hợp với Ban Thường vụ Huyện ủy để chỉ đạo đảng viên các xã có liên quan gương mẫu, chấp hành các quy định về bồi thường, GPMB, bàn giao mặt bằng dứt điểm trong tháng 4/2018.
 
Chỉ đạo Tổ công tác vận động của huyện, UBND các xã, thị trấn phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động, giải thích về cơ chế, chính sách bồi thường cho các hộ dân để biết; không chi vượt tiền bồi thường, bố trí tái định cư không đúng quy định; chỉ xem xét, hỗ trợ giao đất có thu tiền sử dụng đất cho một số trường hợp đặc biệt.
 
Việc tiếp tục xử lý các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB của một số hộ dân còn lại được thực hiện qua công tác tuyên truyền vận động, giải thích là chính; trường hợp sau khi vận động, giải thích mà hộ dân cố tình vi phạm thì bàn biện pháp bảo vệ thi công và tính cả phương án tổ chức cưỡng chế. Công tác bảo vệ thi công, cưỡng chế do huyện quyết định.
 
Về hỗ trợ đất tín ngưỡng, tôn giáo bị thu hồi trong quá trình thực hiện dự án: Thống nhất nguyên tắc hỗ trợ trên cơ sở đề nghị của tổ chức có đất bị thu hồi. Căn cứ đơn đề nghị hỗ trợ của các tổ chức tôn giáo, tính ngưỡng (đơn do Ban QLDA hướng dẫn), UBND huyện tổng hợp, đề xuất Sở Giao thông vận tải để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ theo quy định.
 
Về hỗ trợ phần nhà cửa, vật kiến trúc nằm ngoài quy hoạch của các hộ dân tại vị trí Cầu Cháy có cos nền nhà thấp hơn so với cos mặt đường Quốc lộ 1 từ 1,5m-2,5m: Thống nhất hỗ trợ cho các hộ dân trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế tại hiện trường để hộ dân có kinh phí sửa chữa lại nhà, đảm bảo điều kiện sinh hoạt và ổn định đời sống. Giao Ban QLDA phối hợp với chính quyền địa phương, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tính toán cụ thể từng trường hợp, đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ cho từng trường hợp cụ thể.
 
Đối với cây xăng xã Bình Chánh (do ông Vũ Vinh chủ sở hữu): Chỉ đạo UBND xã và các cơ quan liên quan phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh để kiểm tra, xác định cụ thể, tổng hợp hồ sơ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định bản đồ địa chính làm cơ sở lập phương án bồi thường theo quy định.
 
Trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Bình Sơn, Chủ đầu tư, giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ đối với trường hợp đất tín ngưỡng, tôn giáo bị thu hồi trong quá trình thực hiện dự án và các trường hợp hỗ trợ phần nhà cửa, vật kiến trúc nằm ngoài quy hoạch của các hộ dân tại vị trí Cầu Cháy có cos nền nhà thấp hơn so với cos mặt đường Quốc lộ 1 từ 1,5m - 2,5m và xem xét, có ý kiến đối với phần đất thu hồi của cây xăng xã Bình Chánh để có cơ sở lập phương án bồi thường, trình phê duyệt, thực hiện.
 
Yêu cầu Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh khẩn trương phê duyệt điều chỉnh quy hoạch khu tái định cư Đồng Bà Tiễn để UBND huyện Bình Sơn, Chủ đầu tư có cơ sở tổ chức bốc thăm và bàn giao đất tái định cư cho hộ dân.
( Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi )

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình