Tin tức

Rà soát tất cả các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Thứ năm, 08/03/2018 - 08:57

Để tránh trường hợp một số Nhà đầu tư được UBND đồng ý chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án đầu tư hoặc đã được cấp Quyết định chủ trương đầu tư nhưng không triển khai thực hiện, làm ảnh hưởng đến việc xúc tiến đầu tư của tỉnh, mất cơ hội đầu tư cho các Nhà đầu tư khác có năng lực và thực sự quan tâm đến môi trường đầu tư Quảng Ngãi nhưng không còn địa điểm thuận lợi để thực hiện đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (trừ dự án về khu dân cư, khu đô thị), Sở Xây dựng (đối với các dự án về khu dân cư, khu đô thị) rà soát và chậm nhất là ngày 22/3/2018 báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét đối với tất cả các dự án đã được UBND tỉnh đồng ý cho nghiên cứu, khảo sát, lập dự án đầu tư hoặc đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư.Trong đó, chú ý tham mưu xử lý đối với các dự án được UBN​D tỉnh đồng ý cho Nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát, lập dự án đầu tư nhưng đã quá 06 tháng mà Nhà đầu tư chưa hoàn chỉnh thủ tục để trình cấp Quyết định chủ trương đầu tư.
Đối với các dự án đã được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư nhưng đã quá 12 tháng (kể từ ngày cấp Quyết định chủ trương đầu tư) mà Nhà đầu tư không triển khai thi công (trừ các dự án được giãn tiến độ theo quy định); tham mưu UBND tỉnh xem xét, chấm dứt hiệu lực Quyết định chủ trương đầu tư dự án, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
Thông báo các Nhà đầu tư được UBND tỉnh đồng ý cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát lập dự án đầu tư (nhưng chưa quá 06 tháng kể từ ngày thống nhất chủ trương) khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục để cấp Quyết định chủ trương đầu tư.
Thường xuyên theo dõi việc triển khai thực hiện dự án của Nhà đầu tư, phối hợp với các đơn vị có liên quan để giúp Nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh); đối với Nhà đầu tư triển khai thực hiện chây ì, không có năng lực thực sự thì kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.
B.T

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình