Tin tức

Triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trong năm 2018

Thứ năm, 08/03/2018 - 08:56

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 05/03/2018 về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP năm 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg năm 2017 theo tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp trong năm 2018.Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính xây dựng Nghị định về hóa đơn, chứng từ điện tử để cơ bản thực hiện trong năm 2018 đối với toàn bộ nền kinh tế; Thí điểm mô hình hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, kết nối thông tin để quản lý doanh thu bán lẻ của các hộ kinh doanh tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh trong năm 2018. Chỉ đạo cơ quan thuế công khai trên Cổng thông tin điện tử danh sách xếp hạng chi tiết 1.000 doanh nghiệp đóng thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam; Khẩn trương xây dựng, trình các dự án Luật sửa đổi các Luật về thuế, tháo gỡ ngay những vướng mắc cho doanh nghiệp về thuế; Đề xuất chính sách thu thuế và kế toán đơn giản, phù hợp với doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là doanh nghiệp được chuyển từ hộ kinh doanh; Rà soát, đề xuất Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán nhằm giảm cản trở hoạt động của các doanh nghiệp kế toán.
 
Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nâng cao chất lượng công tác đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, giải quyết thực chất, dứt điểm các vướng mắc của doanh nghiệp, công khai kết quả theo dõi, giám sát quá trình xử lý sau đối thoại với doanh nghiệp, và đề xuất tới các cơ quan có thẩm quyền nếu có những bất cập trong quy định pháp luật; khẩn trương, nghiêm túc giải quyết các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp.
 
VQH

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình