Tin tức

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ: Phát huy kết quả của cuộc Tổng điều tra kinh tế phục vụ đắc lực cho phát triển KT-XH của địa phương

Thứ sáu, 26/01/2018 - 09:18

Chiều 25.1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ đã chủ trì hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2017, triển khai công tác thống kê năm 2018.

Kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2017 đã phản ánh toàn diện về tình hình kinh tế xã hội và sự phân bố các cơ sở kinh tế hành chính, sự nghiệp trên toàn tỉnh. Tổng số cơ sở được điều tra là trên 86.500 cơ sở, tăng gần 12.000 cơ sở so với năm 2012.  Số lượng cơ sở tăng nhiều nhất là loại hình cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể. Về số người lao động, năm 2017 gần 240.000 người, tăng 20% so với năm 2012. Số lượng lao động tăng thể hiện sự chuyển dịch lao động từ khu vực nông lâm nghiệp, thủy sản sang khu vực phi nông, lâm, thủy sản và quy mô lao động ngày càng được mở rộng theo nhu cầu ngày càng tăng của xã hội. 
Quang cảnh hội nghị
 
Năm 2018 Cục Thống kê Quảng Ngãi sẽ tập trung biên soạn kết quả cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 theo Kế hoạch của Trung ương; đồng thời tổ chức triển khai các cuộc điều tra thống kê hàng năm. Chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động thu nhập thông tin đầu vào, trong đó đặc biệt chú trọng đến tổ chức thực hiện các cuộc điều tra thường xuyên. Chuẩn bị tốt cho công tác tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 1/4/2019. Đảm bảo thông tin kinh tế xã hội định kỳ, đột xuất nhằm phục vụ tốt sự chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp. Tiếp tục hoàn thiện các phương pháp tính toán chỉ tiêu thống kê, trong đó tập trung vào thực hiện chiến lược phát triển  thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 tầm nhìn đến năm 2030. Thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo kế hoạch công tác năm 2018 của Tổng Cục thống kê, trong đó cần đi sâu kiểm soát chất lượng báo cáo, bảo đảm đúng quy trình, nguồn số liệu đầu vào rõ ràng, số liệu báo cáo phản ánh đúng tình hình thực tế….
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ phát biểu tại hội nghị
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ đánh giá cao những nỗ lực của ngành Thống kê trong việc thực hiện những nhiệm vụ được giao, nhất là hoàn thành Tổng điều tra kinh tế phục vụ đắc lực cho phát triển KT-XH của địa phương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, sau khi có kết quả công bố của Ban chỉ đạo Trung ương, Cục Thống kê tỉnh tiếp tục rà soát, tổng hợp, phân tích để sử dụng kết quả cuộc Tổng điều tra ở các cấp. Các sở, ban ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê tỉnh trong việc phân tích, dự báo, xây dựng kế hoạch, chiến lược, cơ chế, chính sách phát triển của ngành, địa phương nhằm phát huy hết hiệu quả từ cuộc Tổng điều tra.
Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ yêu cầu, ngành thống kê tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, chuẩn hóa quy trình trong kiểm soát chất lượng báo cáo. Tiếp tục đổi mới phương pháp, cách thức tiếp cận, tính toán và chế độ thống kê, tránh bỏ sót nhất là khu vực kinh tế không chính thức. Nâng cao chất lượng điều tra, thống kê, phản ánh khách quan, chính xác, thực chất, đầy đủ, kịp thời, minh bạch tình hình thực tế của địa phương.       Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ cũng yêu cầu các huyện, thành phố và các sở ngành thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ; các sở, ngành cần bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm làm công tác thống kê. Tổ chức đào tạo tập huấn về chuyên môn cho cán bộ chuyên trách thống kê ở cấp xã, phường, thị trấn và các sở, ngành.
                                                                                           Xuân Yến

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình