Tin tức

Cho ý kiến phương án phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018

Thứ tư, 24/01/2018 - 14:34

Chiều 23-01, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến đối với phương án phân bổ vốn đầu tư và vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018.

Theo báo cáo, tổng kế hoạch vốn năm 2018 thực hiện chương trình là 190.490 triệu đồng (ngân sách trung ương 183.411 triệu đồng, ngân sách địa phương là 7.079 triệu ​đồng). Trong đó, bố trí 20% thu hồi vốn ứng trước kế hoạch gia đoạn 2016-2020 còn lại chưa thanh toán tương đương 22.167 triệu đồng, thanh toán nợ xây dựng cơ bản là 63.438 triệu đồng, còn lại bố trí 97.806 triệu đồng cho 141 công trình khởi công mới năm 2018.
Trên cơ sở kế hoạch vốn được giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu phân bổ, cụ thể, đối với Chương trình 30a, tổng kế hoạch vốn năm 2018 là hơn 130 tỷ đồng (ngân sách trung ương hơn 124 tỷ đồng, ngân sách địa phương gần 6 tỷ đồng). Trong đó, Tiểu dự án 1 (hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo) tổng vốn được giao là 110.291 triệu đồng (ngân sách trung ương là hơn 105 tỷ đồng, ngân sách địa phương 5 tỷ đồng). Trong đó: bố trí 20% thu hồi ứng trước kế hoạch giai đoạn 2016-2020 còn lại chưa thanh toán hơn 22 tỷ đồng, thanh toán nợ xây dựng cơ bản là hơn 52 tỷ đồng, còn lại hơn 31 tỷ đồng bố trí cho 30 công trình khởi công mới với tổng mức đầu tư hơn 86 tỷ đồng. Tỷ lệ vốn bố trí khởi công mới là 36,11%. Phân bổ cho 06 huyện: Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Tây Trà và Trà Bồng.
Tiểu dự án 2, (hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang và hải đảo) tổng vốn được bố trí 19.980 triệu đồng (ngân sách trung ương 19 tỷ đồng, ngân sách địa phương 980 triệu đồng. Trong đó, bố trí cho 01 công trình chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2018 là 1 tỷ đồng, còn lại gần 19 tỷ đồng bố trí cho 25 công trình khởi công mới với tổng mức đầu tư 19.510 triệu đồng. Tỷ lệ vốn bố trí khởi công mới là 97,3%.
Đối với Chương trình 135, tổng kế hoạch vốn được giao năm 2018 là hơn 60 tỷ đồng (ngân sách trung ương hơn 59 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 1 tỷ đồng). Trong đó: bố trí cho 45 công trình chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2018 là gần 10 tỷ đồng, còn lại hơn 50 tỷ đồng bố trí cho 86 công trình khởi công mới với tổng mức đầu tư là 60.996 triệu đồng. Tỷ lệ vốn bố trí khởi công mới là 82,6%.
Sau khi nghe ý kiến và trao đổi với các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ đề nghị Sở Tài chính trên cơ sở đề nghị của các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu trình UBND tỉnh xem xét lấy ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh đối với ngồn vốn được giao. Phó Chủ tịch cũng thống nhất đối với phương án của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững tỉnh.
Trên cơ sở các danh mục kế hoạch đã được ban hành, yêu cầu UBND các huyện triển khai thực hiện đúng với quy định, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
 
V.Nhẫn

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình