Tin tức

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính làm việc với Sở Xây dựng

Thứ bảy, 13/01/2018 - 09:10

Năm 2018 – Sở Xây dựng phải vào cuộc quyết liệt trong công tác thanh tra, kiểm tra đối với các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh để chống thất thoát, gây lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản. Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính tại buổi làm việc với Sở Xây dựng để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của ngành vào chiều 12-01.


Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Sở thời gian qua. Nổi bật là hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành trong năm 2017 đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Đến nay, tỷ lệ hộ dân cư đô thị dùng nước sạch được 87%/87%, đạt 100%; tỷ lệ cây xanh đô thị 70%/70%, đạt​x 100%; tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh 19,37%/19,22%, đạt 100,78%; tỷ lệ xử lý chất thải rắn ở KCN, KKT và Đô thị 75%/75%, đạt 100%; tỷ lệ xử lý nước thải trong KCN đạt 66%.
 
Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch đánh giá cao công tác tham mưu của Sở trong việc ban hành các cơ chế, chính sách liên quan đến ngành; công tác cải cách hành chính được cải thiện đáng kể, đã rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ từ 3 - 5 ngày đối với việc thẩm định thiết kế cơ sở dự án, thiết kế BVTC, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm định TKCS,…Ngoài ra, trong năm Sở đã thực hiện 06 cuộc thanh tra và 19 cuộc kiểm tra tại các công trình, dự án; qua đó, đã xử phạt trên trên 01 tỷ đồng.
 
Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém mà UBND tỉnh, Tỉnh ủy đã chỉ ra tại Thông báo Kết luận số 316/TB-UBND và Kết luận số 538-KL/TU của Tỉnh ủy. Yêu cầu Sở nghiên cứu toàn diện những vấn đề về đặt ra từ thực tiễn đối với ngành Xây dựng để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ phát triển ngành rõ nét hơn, nhất là các nhiệm vụ mà UBND tỉnh đã giao.
 
Phó Chủ tịch cũng yêu cầu Sở Xây dựng tập trung nâng cao chất lượng quy hoạch và tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý chất lượng xây dựng; tăng chế tài xử phạt, xác định rõ nguyên nhân và giải pháp xử lý nghiêm việc xây dựng trái phép; tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương. Tăng cường quản lý trong công tác quản lý nhà, nhất là hỗ trợ xây dựng nhà (526 nhà) ở cho hộ nghèo và nhà (hơn 5.000 nhà) ở cho hộ gia đình có công cách mạng.
 
Về quản lý bất động sản, ngoài việc tăng cường công tác kiểm soát, hướng dẫn nhà đầu tư triển khai thực hiện đúng quy định về đầu tư xây dựng cơ bản, Phó Chủ tịch yêu cầu Sở Xây dựng tổ chức hội nghị để đánh giá việc làm được, chưa được và bàn giải pháp, đề xuất các giải pháp căn cơ, mang tính bền vững trong việc phát triển các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến.
B.T

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình