Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng: Năm 2018 là năm siết chặt kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân, xây dựng một nền công vụ tận tụy, trong sạch, chuyển động đồng bộ của cả hệ thống chính trị

Thứ năm, 11/01/2018 - 08:33

Như tin đã đưa, ngày 9.11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Hội nghị đã nghe phát biểu chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng-Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ, góp ý của các đại biểu vào Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Hầu hết các đại biểu đều thống nhất với những kết quả đạt được trong năm 2017 và những chỉ tiêu, giải pháp của tỉnh năm 2018. Một số đại biểu kiến nghị tỉnh cần quan tâm hơn trong việc tiết giảm chỉ tiêu nguồn thu ngân sách cho các địa phương; phân bổ thêm kinh phí cho các huyện khó khăn nhất là các huyện miền núi; tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất; tạo điều kiện thuận lợi để sớm triển khai các dự án đã được cấp phép đầu tư, trong đó có các dự án phát triển nông nghiệp ở huyện Mộ Đức....
 
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng phát biểu bế mạc hội nghị

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng nêu rõ, trong năm 2018, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Quảng Ngãi phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Vì vậy, các cấp, các ngành cần nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Ngay từ đầu năm tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế-xã hội được Tỉnh ủy, HĐND và UBND giao phó, phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế từ 9-9,5%. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy sáng tạo, khởi nghiệp. Tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp xúc tiến, triển khai dự án, nhất là các dự án đã được cấp phép đầu tư trong năm 2017 và các năm trước. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển mạnh các doanh nghiệp, phấn đấu trong năm 2018 thành lập mới 1.000 doanh nghiệp. Tập trung nguồn vốn hoàn thành các công trình trọng điểm. Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch thực hiện các dự án. Quản lý chặt chẽ nguồn thu, phấn đấu thu vượt dự toán ngân sách HĐND tỉnh giao. Khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư cho phát triển, phấn đấu tổng vốn đầu tư cho phát triển năm 2018 từ 27.000-29.000 tỷ đồng. Tiếp tục huy động các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án cơ sở hạ tầng Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp, hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị để tăng cường thu hút đầu tư. Tập trung hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các dự án lớn như: Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất, dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Khu Công nghiệp-Đô thị Hoàng Thịnh Đạt, Khu Công nghiệp-Đô Thị-Dịch vụ VSIP. Tập trung triển khai có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020. Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện chủ trương cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Đẩy mạnh tiến độ thực hiện chương trình Xây dựng nông thôn mới, phấn đấu trong năm 2018 có thêm ít nhất 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng nhấn mạnh: Tôi yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thủ trưởng các cơ quan đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu, tập trung triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 theo phương châm hành động của Chính phủ: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” và chủ đề năm 2018 của tỉnh là “Tinh gọn tổ chức bộ máy biên chế; nâng cao kỷ luật kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; huy động nguồn lực xã hội; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp”. Năm 2018 là năm siết chặt kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân, xây dựng một nền công vụ tận tụy, trong sạch , chuyển động đồng bộ của cả hệ thống chính trị.
                                                                      Thiện Hòa 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình