Tin tức

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Lấy kết quả sự hài lòng của nhân dân làm thước đo trong việc đánh giá công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Thứ năm, 11/01/2018 - 08:29

Sáng 10.1.2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 do Ban Dân vận Trung ương tổ chức. Dự hội nghị có Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi có Phó chủ tịch HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng, lãnh đạo các Ban đảng Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, Ban dân vận các huyện thành phố trong tỉnh.

Năm 2017, công tác dân vận có những chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành và chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, Nghị quyết, Quyết định, đề án lớn về công tác dân vận gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 25 về công tác dân vận, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và các phong trào thi đua yêu nước, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Cấp ủy Đảng, chính quyền nghiêm túc lắng nghe ý kiến và giải quyết những kiến nghị của nhân dân, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.  Chính quyền các cấp chú trọng hơn công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội, triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ ở cơ sở. Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Những đóng góp của công tác dân vận cùng với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cả nước đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của từng địa phương và của đất nước: kinh tế xã hội đạt 13/13 chỉ tiêu, vượt mức đề ra.

Năm 2018, Ban Dân vận Trung ương chọn chủ đề là “Năm dân vận chính quyền” nhằm thúc đẩy, tăng cường hơn nữa công tác dân vận của chính quyền, góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 25 của Trung ương về công tác dân vận. Trọng tâm là tiếp tục thể chế hóa các chủ trương của Đảng về công tác dân vận thành chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn và đáp ứng quyền, lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế. Đẩy mạnh dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường đối thoại, tập trung giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả ngành dân vận cả nước đạt được trong năm 2017, góp phần vào thành công chung của cả nước, đồng thời, cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém như: chưa đánh giá, dự báo kịp thời những tư tưởng, tâm tư tình cảm của nhân dân. Đặc biệt, một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức công tác dân vận, nhiều vấn đề bức xúc của nhân dân chưa được lắng nghe, xử lý kịp thời. 

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác dân vận năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện các nghị quyết, Chỉ thị, thông báo, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân vận, trong đó, chú trọng việc đổi mới công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, quan tâm xử lý kịp thời những bức xúc trong dân ngay từ cơ sở. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương cũng như Ban cán sự Đảng UBND tỉnh với Ban Dân vận các tỉnh, thành. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện  tốt công tác đối thoại, tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Chú trọng làm tốt công tác đánh giá, đổi mới, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, trong đó, lấy kết quả sự hài lòng của nhân dân làm thước đo. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền vận động để người dân kịp thời nắm bắt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trước mắt, dịp Tết nguyên đán tới đây, phải quan tâm chăm lo cho dân, nhất là người nghèo, vùng cao, vùng sâu, vùng gặp khó khăn, thiên tai để mọi người dân đều được đón Tết ấm no.

                                                                                                Bích Hà

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình