Tin tức

Ủy viên Trung ương Đảng-Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ: Đừng để sự chậm trễ, làm việc thiếu trách nhiệm, vô cảm của cán bộ nhà nước gây thiệt hại và làm nản lòng các nhà đầu tư.

Thứ ba, 09/01/2018 - 15:09

Như tin đã đưa, sáng 9.11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng-Bí thư Tỉnh ủy-Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ nêu rõ, năm 2018 là năm thứ ba của nhiệm kỳ khóa XIX - năm bản lề quyết định thắng lợi của việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Xác định năm 2018 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10 chọn chủ đề của năm là “Tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; huy đồng nguồn lực xã hội; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp”; và đề ra 04 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn để thực hiện. Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã có Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Cùng với đó, Chính phủ xác định phương châm hành động của năm 2018 là “Kỷ cương, Liêm chính, Hành động, Sáng tạo, Hiệu quả”. Chủ đề, phương châm hành động và nhiệm vụ chủ yếu của năm 2018 đã được Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra tương đối rõ, cơ bản sát hợp với thực tiễn tình hình. Vấn đề quan trọng là đưa các chủ trương của Chính phủ, của tỉnh sớm đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2018. Để làm được điều này, các ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa các chủ trương của Chính phủ, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 thành chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện. Trong đó, cần xác định rõ từng nội dung công việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân, thời gian hoàn thành. Trong tổ chức thực hiện thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc để kịp thời tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh, phê bình các tổ chức, cá nhân thực hiện chậm trễ, chất lượng kém. Các cơ quan chức năng khẩn trương nghiên cứu, đề xuất cơ chế, giải pháp để cụ thể hóa chủ trương của tỉnh và phương châm hành động của Chính phủ để tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Rà soát, sửa đổi, ban hành các quy chế, quy định, bảo đảm có tính hệ thống, đồng bộ; xác định rõ vai trò, trách nhiệm tập thể, cá nhân; khuyến khích và phát huy sự năng động, sáng tạo, tích cực, chủ động của người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương.
 
Quang cảnh Hội nghị

Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; cần rà soát, đánh giá sát, đúng đặc thù của từng nhóm lĩnh vực, ngành, đơn vị; điều chỉnh, bổ sung các chủ trương, đề án tỉnh đã ban hành; xác định lộ trình, bước đi cụ thể đặt trong tổng thể sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị để đạt mục tiêu. Cần quyết tâm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền kiến tạo phát triển, hành động, phục vụ; xây dựng một nền công vụ tận tụy, trong sạch, liêm chính, quyết loại trừ tham ô, nhũng nhiễu trong thi hành công vụ. Từng sở, ngành, địa phương, cán bộ, đảng viên cần hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa, năng động, đổi mới, sáng tạo và sáng tạo hơn nữa trong thực thi nhiệm vụ, luôn tìm giải pháp tốt nhất, tối ưu nhất để đáp ứng yêu cầu của sự thay đổi liên tục của tình hình trong trong bối cảnh mới; phải làm sao để sử dụng nguồn lực của dân ít nhất nhưng đem lại hiệu quả phục vụ nhân dân tốt nhất. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; thúc đẩy khởi nghiệp; phát triển doanh nghiệp; khơi thông, huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển.
 
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ phát biểu tại Hội nghị

Ủy viên Trung ương Đảng-Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ nhấn mạnh: Tập trung hoàn thiện các cơ chế, chính sách về đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, kinh tế tư nhân theo cơ chế thị trường, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh; thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công; kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh theo cơ chế thị trường. Đa dạng hóa hoạt động xúc tiến đầu tư; đặc biệt chú trọng các hoạt động khởi nghiệp; ươm mầm doanh nghiệp; đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp từ đề xuất ý tưởng, lựa chọn công nghệ, huy động nguồn lực và kỹ năng quản trị doanh nghiệp. Để thu hút đầu tư có hiệu quả cần tập trung giải quyết ách tắc trong khâu thực hiện dự án; đó là các thủ tục liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng; công khai quy hoạch; việc thẩm định hồ sơ, đánh giá tác động môi trường, giấy phép xây dựng ... đừng để sự chậm trễ, làm việc thiếu trách nhiệm, vô cảm của cán bộ nhà nước gây thiệt hại và làm nản lòng các nhà đầu tư.
                                                                 Thiện Hòa

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình