Tin tức

Bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Thứ sáu, 23/09/2022 - 18:59

Chiều nay (23.09), Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh đã dự bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ, lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đây là lớp thứ 02 của năm 2022 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.


Bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý
 
176 học viên đã được trao chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ, lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Như vậy, qua 2 lớp bồi dưỡng đã có 340 cán bộ, lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và tham gia quản lý được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2022.

Trong 05 ngày, các học viên đã được các báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; về củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, cán bộ; xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh, con người Việt Nam; về hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế; đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế; quá trình chuyển đổi số quốc gia, về công tác đối ngoại.

  Theo đánh giá của Ban Quản lý lớp bồi dưỡng, mặc dù thời điểm mở lớp công việc ở các cơ quan, đơn vị nhiều nhưng cán bộ tham gia lớp đã nêu cao ý thức trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành nội quy lớp học, chuyên cần và tập trung nghe báo cáo viên trình bày các chuyên đề. Các chuyên đề được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp lựa chọn với kiến thức hữu ích, phục vụ cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, quản lý, phát triển kinh tế tỉnh Quảng Ngãi. Chất lượng báo cáo chuyên đề đạt yêu cầu cao theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra. Nội dung báo cáo vừa cung cấp kiến thức cơ bản, vừa bổ sung những vấn đề mới về lý luận và giải đáp những vấn đề thực tiễn mới đặt ra cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Sau khi kết thúc lớp 2 và nghiên cứu kỹ các bài thu hoạch, Ban Quản lý lớp học sẽ tổng hợp báo cáo đầy đủ cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh mong muốn sau lớp học, các học viên tích cực vận dụng kiến thức vào công việc thực tế của địa phương, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đưa tỉnh Quảng Ngãi ngày càng phát triển.

 
Minh Hiền, Phúc Hảo

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng