Tin tức

Chấn chỉnh việc trễ thời hạn thực hiện các nhiệm vụ trong chương trình công tác

Thứ hai, 19/09/2022 - 19:07

Các sở ngành phải chấn chỉnh ngay tình trạng trễ thời hạn tham mưu các nhiệm vụ trong chương trình công tác đã đề ra cũng như những nhiệm vụ do UBND tỉnh giao. Yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh tại cuộc họp giao ban với Văn phòng UBND tỉnh sáng nay 19/9. Dự họp còn có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên, Trần Phước Hiền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp giao ban với Văn phòng UBND tỉnh
 
Trong tháng 9 năm 2022, theo chương trình công tác có 18 nhiệm vụ. Đến thời điểm này đã hoàn thành 4 nhiệm vụ. Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, cụ thể hóa các Nghị quyết cá biệt của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9. Trong thời gian tới, Văn phòng UBND tỉnh bám sát chương trình công tác, các Kết luận của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để thực hiện đảm bảo chất lượng và thời gian được giao.
 

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đánh giá cao việc tham mưu theo thẩm quyền của Văn phòng UBND tỉnh đối với Ban cán sự UBND tỉnh và UBND tỉnh trong thời gian qua. Yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh căn cứ quy chế làm việc để tham mưu trình các cấp thẩm quyền theo quy định. Lấy hiệu quả công việc làm thước đo thực hiện nhiệm vụ, hạn chế tối đa trễ thời gian những nhiệm vụ do UBND tỉnh giao. Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc các sở ngành về thời gian tham mưu do UBND tỉnh giao. Nếu sở ngành nào chậm trễ phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng cần phải chấn chỉnh ngay tình trạng đùn đẩy nhiệm vụ giữa các sở ngành, dẫn đến một nội dung phải tổ chức họp nhiều lần mới giải quyết rốt ráo. Việc tham mưu của một số sở ngành do chưa nắm kỹ về quy định của pháp luật nên chất lượng tham mưu chưa cao, làm ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian qua, cấp cấp chính quyền đã có nhiều nỗ lực giải quyết vấn đề rác thải nhưng vẫn chưa đúng tiến độ đề ra. Chủ tịch UBND tỉnh giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền trực tiếp chỉ đạo hướng xử lý rác thải ở khu vực phía Nam của tỉnh và khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ./.
 
Tăng Thư, Mỹ An/PTQ
 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng