Tin tức

Cho ý kiến báo cáo việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy

Thứ hai, 19/09/2022 - 18:05

Sáng nay 19/9, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã chủ trì họp UBND tỉnh để nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành liên quan báo cáo đánh giá kết quả bước đầu triển khai thực hiện các nội dung theo các Nghị quyết chuyên đề, kết luận, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ. Dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên, Trần Phước Hiền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì họp UBND tỉnh để nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành liên quan báo cáo đánh giá kết quả bước đầu triển khai thực hiện các nội dung theo các Nghị quyết chuyên đề, kết luận, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ
 
Từ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 20 đến nay, Tỉnh ủy đã ban hành 5 Nghị quyết chuyên đề, 3 Kết luận và 2 kế hoạch là kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch tài chính 5 năm 2021 - 2025. Sau khi Tỉnh ủy ban hành, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND tỉnh cụ thể hóa, giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch thực hiện. Đến nay, hầu hết các nhiệm vụ được thực hiện đảm bảo tiến độ được giao, góp phần quan trọng thúc đẩy thực hiện đạt mục tiêu các Nghị quyết, Kết luận đã đề ra.
 

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đánh giá cao Sở Kế hoạch và Đầu tư và một số sở ngành liên quan đã xây dựng dự thảo báo cáo đảm bảo thời gian và chất lượng để trình cấp thẩm quyền. Điều đáng mừng là sau 2 năm thực hiện các Nghị quyết và Kết luận của Tỉnh ủy đạt nhiều kết quả khả quan. Vấn đề khó khăn nhất là việc bố trí các nguồn lực để thực hiện đúng tinh thần của các Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy. Các sở ngành và địa phương cần nỗ lực hơn trong việc thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy, góp phần đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành liên quan hoàn thiện dự thảo báo cáo. Trong đó lưu ý đánh giá sâu sát về công tác chỉ đạo, điều hành, kết quả thực hiện, những hạn chế, khó khăn, đặc biệt là đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.
 
Tăng Thư, Mỹ An/PTQ
 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng