Tin tức

Quyết tâm chính trị cao nhất để thực hiện tốt 03 chương trình mục tiêu Quốc gia trong năm 2022

Thứ năm, 18/08/2022 - 17:37

Trung ương giao vốn chậm nhưng các sở ngành và địa phương phải quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn giao trong năm 2022. Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Ngãi tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và triển khai kế hoạch trong thời gian tới của Ban Chỉ đạo. Dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên và Trần Phước Hiền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025 chủ trì họp để nghe báo cáo tiến độ triển khai, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh
 
Giai đoạn 2021 - 2025, có 03 Chương trình mục tiêu quốc gia được thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi gồm giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Riêng trong năm 2022, tổng kế hoạch vốn đầu tư công và vốn sự nghiệp giao cho 03 Chương trình mục tiêu quốc gia hơn 1.038 tỷ đồng. Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi là 357 tỷ đồng, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 276 tỷ đồng và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 406 tỷ đồng. Sau khi Quốc hội, Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt các Chương trình mục tiêu quốc gia, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành tập trung triển khai thực hiện nội dung của các Chương trình. Trong quá trình thực hiện từ đầu năm 2022 đến nay, cơ bản đã bám sát các quy định, văn bản hướng dẫn của Trung ương và có cách tiếp cận sáng tạo, phù hợp trong tổ chức thực hiện. Các cơ chế, chính sách đều được tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành đảm bảo thời gian.
 
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, nguồn vốn năm 2022 vừa được giao nên chưa được giải ngân. Hiện, các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng phương án giao vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022. Dự kiến các địa phương họp HĐND huyện thông qua trong tháng 8/2022.
 
Đại diện các sở, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, trọng tâm là việc chậm phân bổ vốn thực hiện làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Một số bộ, ngành chưa ban hành hoặc chậm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc từng chương trình. Việc hướng dẫn việc thực hiện việc lồng ghép các chương trình và các nguồn lực tham gia chương trình dẫn đến các địa phương gặp khó khăn, lúng túng trong triển khai thực hiện. Các đại biểu cũng đã đề xuất các giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đã được đặt ra trong giai đoạn 2021 - 2025. Quảng Ngãi được thụ hưởng 03 Chương trình Mục tiêu quốc gia là sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với tỉnh. Bởi, 03 chương trình này triển khai thực hiện ở những tỉnh không điều tiết ngân sách về Trung ương, trong khi Quảng Ngãi có điều tiết ngân sách về Trung ương nhưng vẫn được thụ hưởng. Tỉnh phải quyết tâm thực hiện tốt 03 Chương trình này để đáp ứng sự mong đợi của người dân và của Trung ương đối với Quảng Ngãi.

 
 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Ngãi

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đề nghị các sở, ngành, các địa phương, thành viên Ban Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của chương trình để tích cực tham gia. Cần tiếp tục quyết liệt, sâu sát hơn nữa trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Tổ chức rà soát, đánh giá mức độ đạt mục tiêu, chỉ tiêu theo quy định và kịp thời có kế hoạch, giải pháp thực hiện đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra. Đa dạng hóa việc huy động các nguồn lực và thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý tăng cường lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác phối hợp, hỗ trợ các địa phương rà soát, xác định, xây dựng và triển khai các nội dung, hoạt động, nhiệm vụ của Chương trình. Kịp thời hướng dẫn, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.
 
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - cơ quan chủ quản Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - cơ quan chủ quản Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới, Ban Dân tộc - cơ quan chủ quản Chương tình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi bám sát các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương để tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo kịp thời triển khai thực hiện các nội dung tiếp theo của 03 Chương trình trong thời gian đến. Các cơ quan chủ quản phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Văn phòng điều phối giúp việc cho Ban Chỉ đạo các Chương trình này. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với 03 cơ quan chủ quản của các Chương trình mục tiêu quốc gia, tổng hợp những kiến nghị những khó khăn, vướng mắc, tham mưu cho UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ và các bộ ngành Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ. Nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh cân đối, bố trí vốn đối ứng từ nguồn ngân sách của tỉnh, kể cả nguồn vốn đầu tư xây dựng và vốn sự nghiệp đối với từng đơn vị thụ hưởng. UBND các huyện, thị xã, thành phố được thụ hưởng từ 03 Chương trình mục tiêu quốc gia khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo và tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành Nghị quyết và phân khai vốn để triển khai ngay các chương trình mang lại hiệu quả thiết thực./.
 
Tăng Thư, Mỹ An/PTQ
 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng