Tin tức

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Thứ năm, 18/08/2022 - 10:34

Sáng nay 18/8, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025 chủ trì họp để nghe báo cáo tiến độ triển khai, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên, Trần Phước Hiền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025 chủ trì họp để nghe báo cáo tiến độ triển khai, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh
 
Giai đoạn 2021 - 2025, có 3 Chương trình mục tiêu quốc gia được thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế  - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh giao cho 03 Chương trình mục tiêu quốc gia khoảng 3.433 tỷ đồng. Riêng trong năm 2022, tổng kế hoạch vốn đầu tư công và vốn sự nghiệp giao cho 03 Chương trình mục tiêu quốc gia hơn 1.038 tỷ đồng. Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi là 357 tỷ đồng, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 276 tỷ đồng và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 406 tỷ đồng. Sau khi Quốc hội, Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt các Chương trình mục tiêu quốc gia, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành tập trung triển khai thực hiện nội dung của các Chương trình. Trong quá trình thực hiện từ đầu năm 2022 đến nay, cơ bản đã bám sát các quy định, văn bản hướng dẫn của Trung ương và có cách tiếp cận sáng tạo, phù hợp trong tổ chức thực hiện, các cơ chế, chính sách đều được tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành đảm bảo thời gian.
 
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, nguồn vốn năm 2022 vừa được giao nên chưa được giải ngân. Hiện, các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng phương án giao vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 và năm 2022, dự kiến các địa phương họp HĐND huyện thông qua trong tháng 8/2022.
 
Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, trọng tâm là việc chậm phân bổ vốn thực hiện làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Một số bộ, ngành chưa ban hành hoặc chậm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc từng chương trình. Việc hướng dẫn việc thực hiện việc lồng ghép các chương trình và các nguồn lực tham gia chương trình dẫn đến các địa phương gặp khó khăn, lúng túng trong triển khai thực hiện. Các đại biểu cũng đã đề xuất các giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021- 2025 đề nghị các sở, ngành, các địa phương, thành viên Ban chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của chương trình để tích cực tham gia. Cần tiếp tục quyết liệt, sâu sát hơn nữa trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Tổ chức rà soát, đánh giá mức độ đạt mục tiêu, chỉ tiêu theo quy định và kịp thời có kế hoạch, giải pháp thực hiện đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra. Đa dạng hóa việc huy động các nguồn lực và thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý tăng cường lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn giao thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022. Tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác phối hợp, hỗ trợ các địa phương rà soát, xác định, xây dựng và triển khai các nội dung, hoạt động, nhiệm vụ của Chương trình, kịp thời hướng dẫn, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện./.
 
Tăng Thư, Mỹ An/PTQ
 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng