Tin tức

Cắt giảm 100% vốn hỗ trợ của tỉnh cho các địa phương từ nguồn thu tiền sử dụng đất

Thứ tư, 17/08/2022 - 21:27

Do hụt thu từ tiền sử dụng đất nên cắt giảm 100% vốn hỗ trợ có mục tiêu của tỉnh cho các địa phương từ nguồn thu tiền sử dụng đất, chỉ ưu tiên cho các dự án do tỉnh quản lý. Việc cắt giảm này sẽ xem xét cấp bù vào năm 2023 cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh tại cuộc họp cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến điều hành tài chính - ngân sách năm 2022 trong sáng nay.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến điều hành tài chính - ngân sách năm 2022
 
Theo báo cáo của Sở Tài chính, tính đến 31/7, nguồn thu xổ số kiến thiết trên 52 tỷ đồng, thu từ sắp xếp lại, đất thuộc sở hữu nhà nước trên 5,7 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất trên 787 tỷ đồng. Dự kiến đến hết năm 2022, thu xổ số kiến thiết đạt 95 tỷ đồng. Thu từ sắp xếp lại, đất thuộc sở hữu nhà nước 200 tỷ đồng. Thu tiền sử dụng đất trên 2.522 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách của tỉnh quản lý 1.650 tỷ đồng.
 
Các sở ngành phân tích, dự báo từng khoản thu từ nay đến cuối năm 2022. Dự kiến cần điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 từ nguồn thu tiền sử dụng đất, phần vốn ngân sách tỉnh quản lý theo 2 phương án. Phương án 1, số thu năm 2022 đạt 1.650 tỷ đồng, kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2022 dự kiến điều chỉnh giảm 715 tỷ đồng. Phương án 2, trường hợp số thu năm 2022 đạt 1.300 tỷ đồng đồng, kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2022 dự kiến điều chỉnh giảm trên 1.065 tỷ đồng.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cho rằng, năm 2022, Quảng Ngãi thu từ tiền sử dụng đất sẽ không đạt kế hoạch đề ra nên cần có sự điều chỉnh phù hợp điều kiện thực tế. Thống nhất điều chỉnh giảm 785 tỷ đồng. Căn cứ vào số liệu giảm, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các chủ đầu tư về kế hoạch giảm vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất trong năm 2022. Do hụt thu từ tiền sử dụng đất nên cắt giảm 100% vốn hỗ trợ có mục tiêu của tỉnh cho các địa phương từ nguồn thu tiền sử dụng đất, chỉ ưu tiên cho các dự án do tỉnh quản lý. Việc cắt giảm này sẽ xem xét cấp bù vào năm 2023 cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu đối với dự toán chi ngân sách năm 2023 tính đúng, tính đủ, đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực dịch vụ công ích, môi trường đô thị vì trong thời gian vừa qua lĩnh vực này bố trí vốn chưa đáp ứng đủ theo định mức yêu cầu nên dịch vụ công ích của các đô thị không đáp ứng được yêu cầu cho nên năm 2023 phải tăng từ nguồn chi thường xuyên cho duy tu hạ tầng và dịch vụ công ích của đô thị, đồng thời tăng chi cho một số nhiệm vụ cấp bách phát sinh, còn về cơ bản giữ nguyên như định mức chi định thường xuyên của năm 2022, trên tinh thần hết sức tiết kiệm để ưu tiên cho chi đầu tư phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, đối với chi đầu tư phát triển trong cân đối của địa phương năm 2023 là 2.000 tỷ đồng.
 
Tăng Thư, Mỹ An/PTQ
 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng