Tin tức

Đến ngày 31/12/2022 phải hoàn thành giải ngân 100% tất cả các nguồn vốn dự án

Thứ ba, 16/08/2022 - 20:07

Các đơn vị, địa phương trong tỉnh phải nỗ lực và quyết tâm đến ngày 31/12/2022 hoàn thành giải ngân 100% tất cả các nguồn vốn bố trí các dự án. Yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh tại cuộc họp đánh giá kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh trong 7 tháng năm 2022 trong chiều nay (16/8). Dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn và Võ Phiên.

 

 
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn tỉnh là 7.020 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách địa phương hơn 4.982 tỷ đồng và vốn ngân sách Trung ương là 2.038 tỷ đồng. Đến ngày 31/7, tổng nguồn vốn đã phân khai chi tiết cho các dự án đủ điều kiện là hơn 6.600 tỷ đồng. Giá trị giải ngân đạt 1.437 tỷ đồng, bằng 32% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 21,8% kế hoạch vốn đã phân khai. Theo số liệu báo cáo của các chủ đầu tư, đến 31/8 sẽ giải ngân bằng 49,8% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 35% kế hoạch vốn phân khai. Đến 30/9 sẽ giải ngân 63,3% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 43,2% kế hoạch vốn phân khai. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh được giao cho 36 cơ quan, đơn vị chủ đầu tư. Đến 31/7, có 14 đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn tỷ lệ bình quân của tỉnh. Đối với tiến độ giải ngân của các dự án, có 90 dự án không đạt tiến độ giải ngân cam kết, trong đó có 13 dự án chuyển tiếp đến ngày 31/7 giải ngân dưới 10%.  Nguyên nhân dẫn đến tiến độ giải ngân chậm là do một số dự án chuyển tiếp hiện nay vẫn đang hoàn trả khối lượng thi công cho kế hoạch vốn năm 2021 đã tạm ứng. Các dự án khởi công mới thì đang lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu nên chưa có khối lượng thanh toán và giải ngân. Một số dự án chuyển tiếp chưa có khối lượng giải ngân, hoặc giải ngân chậm do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Các dự án thực hiện từ nguồn thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết và nguồn thu từ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước giải ngân chậm, vì nguồn thu chưa đảm bảo theo nhu cầu tiến độ thực hiện dự án.
 


Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã yêu cầu tất cả các đơn vị, địa phương là chủ đầu tư các dự án báo cáo tiến độ giải ngân, những khó khăn, vướng mắc cũng như cam kết về tiến độ, thời gian thực hiện kế hoạch giải ngân. Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã được UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo ngay từ đầu năm 2022 được cụ thể hóa bằng Chỉ thị số 02 ngày 01/01/2022. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh vì giải ngân cao mới thúc đẩy tăng trưởng và công trình, dự án sớm hoàn thành, đi vào hoạt động sẽ khai thác, phát huy hiệu quả cho xã hội. 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Kế hoạch & Đầu tư rà soát lại toàn bộ các dự án đã giải ngân trong 7 tháng đầu năm 2022. Làm việc cụ thể từng chủ đầu tư để nắm bắt dự kiến kế hoạch giải ngân từng tháng từ nay đến cuối năm. Tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh tăng, giảm kế hoạch vốn đã bố trí trên cơ sở khả năng thực hiện của từng dự án.

Sở Kế hoạch & Đầu tư rà soát lại nguồn vốn kéo dài thời gian giải ngân từ năm 2021 sang năm 2022. Nếu đơn vị, địa phương nào không giải ngân hết thì tham mưu ngay Chủ tịch UBND tỉnh để có hướng xử lý. Riêng đối với nguồn hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021 phải quyết tâm giải ngân 100% vào cuối năm 2022, vì không thể điều chuyển cho các dự án khác. 

 

 
Đối với các dự án sử dụng nguồn vượt thu mà tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính rà soát việc tổ chức thực hiện. Đến ngày 30/9 không triển khai thì thu hồi về ngân sách tỉnh. Để đảm bảo tiến độ thực hiện và giải ngân trong những tháng còn lại của năm 2022, hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Các đơn vị chủ đầu tư thường xuyên đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, khi có khối lượng phải khẩn trương thực hiện thủ tục để thanh toán vốn đầu tư. Xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng  hợp đồng.
 
Tăng Thư, Mỹ An/PTQ

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng