Video

Hộp thư truyền hình 09-5-2022

Thứ hai, 09/05/2022 - 18:52

Thành cổ Châu Sa tại xã Tịnh Châu thành phố Quảng Ngãi là một toà thành bằng đất, được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ 9. Đây là một trong những trung tâm hành chính, kinh tế và văn hóa quan trọng của vương quốc Chiêm Thành năm xưa. Năm 1994, thành cổ Châu Sa được công nhận là Di tích lịch sử văn hoá Quốc gia, nhưng trong thời gian qua chưa được trùng tu tôn tạo, hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Người dân và chính quyền địa phương mong muốn Nhà nước quan tâm trùng tu, tôn tạo để bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá lịch sử của di tích này.



 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng