Video

Hộp thư truyền hình 04-4-2022

Thứ hai, 04/04/2022 - 18:19

Địa đạo Đám Toái ở thôn Phú Quý xã Bình Châu huyện Bình Sơn đã được Bộ Văn hóa Thông tin và Thể thao công nhận là Di tích Quốc gia vào năm 1991. Mặt dù trong những năm qua, công tác trùng tu, bảo vệ Di tích địa đạo Đám Toái luôn được ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch, ngành Lao động TB&XH và chính quyền huyện Bình Sơn quan tâm đầu tư nhằm phát huy giá trị di tích lịch sử. Tuy nhiên do nhiều cơ quan quản lý và trùng tu tôn tạo nên việc đầu tư các hạng mục của di tích chưa được đồng bộ, một số hạng mục chưa hoàn thành, điều này làm ảnh hưởng đến mỹ quan của Di lích lịch sử địa đạo Đám Toái. 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng