Tin tức

Cho ý kiến một số nội dung trình HĐND tỉnh

Thứ hai, 27/09/2021 - 19:31

Sáng nay 27/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp để nghe và cho ý kiến các nội dung trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh sắp tới. Dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn, Võ Phiên, Trần Phước Hiền và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp để nghe và cho ý kiến các nội dung trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh. (Ảnh: Mỹ An)
 
Sở Giao thông vận tải trình bày dự thảo về Đề án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại tạo động lực cho phát triển, giai đoạn 2021 - 2025. Đề án được xây dựng với mục tiêu tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, với một số công trình hiện đại, bảo đảm cho phát triển nhanh và bền vững, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đối khí hậu, thu hẹp khoảng cách vùng, miền và nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Theo đó, đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, bảo đảm kết nối tỉnh Quảng Ngãi với các tỉnh trong khu vực; kết nối trung tâm của tỉnh tới trung tâm các huyện; khu kinh tế, các khu công nghiệp; phấn đấu đến năm 2025 nhựa hóa, cứng hóa 100% đường huyện và 90% đường xã. Đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị từng bước đồng bộ, hiện đại; đồng thời, dành quỹ đất cho giao thông theo quy định khi xây dựng các khu đô thị mới để cải thiện nhu cầu giao thông trong giai đoạn trước mắt và lâu dài. Phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế. Thay đổi phương thức đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cụm công nghiệp từ chủ yếu sử dụng ngân sách nhà nước sang khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo hình thức đối tác công tư (PPP). Tổng nhu cầu vốn đầu tư để thực hiện Đề án đến năm 2025 là gần 20.143 tỷ đồng.
 
Các đại biểu cũng đã thảo luận Dự thảo về việc bổ sung Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi định hướng đến năm 2030; Dự thảo Quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển giao, đổi mới công nghệ và phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cơ bản thống nhất nội dung các dự thảo trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII tại kỳ họp thứ 4 xem xét thông qua. Yêu cầu các cơ quan tham mưu tiếp tục hoàn thiện thêm theo một số ý kiến bổ sung tại cuộc họp để dự thảo đạt chất lượng, sau khi trình HĐND tỉnh ban hành đảm bảo pháp luật và nhanh chóng đi vào cuộc sống./.
 
Tăng Thư (PTQ)
 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng