Video

Hộp thư truyền hình 07-6-2021

Thứ hai, 07/06/2021 - 18:33

Theo hướng dẫn của Sở NN&PTNT lịch xuống giống vụ hè thu năm 2021 được bắt đầu từ ngày 15 đến ngày 25/05/2021. Tuy nhiên hiện nay trên cánh đồng mẫu lớn của thôn Minh Khánh và thôn Minh Thành xã Tịnh Minh còn khoảng 30 ha chưa gieo sạ được vì không có nước. Nguyên nhân là do việc đầu tư nâng cấp tuyến kênh B2 và B2-3 đã làm cho mực nước trong kênh thấp hơn mặt ruộng từ 40-50cm nên nước không thể tự chảy vào ruộng, gây khó khăn cho việc sản xuất của người dân.

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng