Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

Thứ hai, 22/02/2021 - 14:35

Sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã chủ trì buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về kế hoạch thực hiện trọng tâm của ngành trong năm 2021. Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chủ trì buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường.
 
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị đã có kế hoạch chi tiết về triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2021. Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung vào các nhiệm vụ như: chỉ đạo xây dựng Đề cương nhiệm vụ lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp tỉnh; hướng dẫn, đôn đốc, thực hiện việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030. Tập trung xử lý hồ sơ thu hồi, giao đất, cho thuê đất; hồ sơ gia hạn sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất và xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.  
 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chỉ rõ: việc chọn Sở Tài nguyên và Môi trường để làm việc đầu tiên vì là ngành có khối lượng công việc nhiều nhất, nóng nhất, tính chất phức tạp nhất.
 
Trong năm nay cũng sẽ tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định thu hồi các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước chậm tiến độ và không triển khai theo quy định; ban hành kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính, chỉnh lý bản đồ địa chính; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn giai đoạn 2019-2022 đã được UBND tỉnh phê duyệt; tham mưu xử lý những kiến nghị, đề xuất của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động  thăm dò, cấp phép khai thác khoáng sản, tài nguyên nước; hoàn thành xây dựng chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân trong phạm vi bán kính 1Km tính từ ranh giới Khu xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh  trình HĐND tỉnh tại kỳ họp đầu năm 2021; chú trọng công tác cải cách hành chính trong toàn ngành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền cho rằng vấn đề nóng nhất vẫn là đất đai, môi trường nên Sở Tài nguyên và Môi trường phải nhìn thẳng vào các tồn tại, hạn chế của ngành, đưa ra các giải pháp để khắc phục, xử lý, đặc biệt là trong cải cách hành chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong năm 2021 phải chú ý xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai; quy trình giải quyết thủ tục hành chính; ngăn chặn tình trạng công chức phối hợp với các đối tượng cò mồi đất; thanh tra, kiểm tra chặt chẽ trong khâu đánh giá tác động môi trường đối với các dự án.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền cho rằng: Sở Tài nguyên và Môi trường phải nhìn thẳng vào các tồn tại, hạn chế...đưa ra các giải pháp để khắc phục, xử lý.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chỉ rõ: Đây là buổi làm việc đầu tiên của lãnh đạo tỉnh trong năm 2021 với các sở, ngành, các địa phương và việc chọn Sở Tài nguyên và Môi trường để làm việc đầu tiên vì là ngành có khối lượng công việc nhiều nhất, nóng nhất, tính chất phức tạp nhất và đây cũng là ngành liên quan đến cải cách hành chính nhiều nhất, nảy sinh nhiều vụ việc phức tạp nhất, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh nhấn mạnh, ngành tài nguyên môi trường trong năm 2020 dù gặp nhiều khó khăn nhưng đã cơ bản hoàn thành được nhiều nhiệm vụ được giao, nhất là việc cung cấp dịch vụ công, công tác cải cách hành chính, quản lý môi trường. Tuy nhiên, ngành tài nguyên môi trường vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, cụ thể là năng lực tham mưu chưa đáp ứng được yêu cầu; khâu quản lý đất đai còn bộc lộ nhiều hạn chế, tạo các lổ hổng, nhất là trong quản lý đất công, tài nguyên khoáng sản; giải quyết hồ sơ cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chậm, có hiện tượng bắt tay với cò mồi. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chỉ đạo trong năm 2021, vấn đề quản lý khoảng sản phải chặt chẽ; tất cả cán bộ công chức, viên chức toàn ngành nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ, đặc biệt là trong giải quyết lĩnh vực đất đai; nghiên cứu, tham mưu, xây dựng đề án, chương trình hành động để giải quyết căn cơ, bài bản vấn đề môi trường; tập trung tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết các vướng mắc, tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản; giải quyết sớm các tồn tại của ngành đang làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp./.
 
 Minh Huy, Thanh Trung
 
 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng