Tin tức

Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh triển khai nhiệm vụ.

Thứ bảy, 16/01/2021 - 09:29

Ngày 15/01, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình đã đến dự.Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Ảnh:Trường Thịnh
 
Năm 2021, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 6, khóa 7 gắn với Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phấn đấu hơn 80% doanh nghiệp bảo toàn, phát triển vốn sản xuất và kinh doanh có lợi nhuận. Các doanh nghiệp thực hiện đúng nghĩa vụ đối với Nhà nước, chế độ, chính sách đối với người lao động. Năm 2020, mặc dù chịu tác động của dịch COVID – 19 và ảnh hưởng của thiên tai, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả tích cực. Trọng tâm là quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 35, các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy.

Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bìnhmong muốn, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng triển khai thực hiện các giải pháp về phát triển nguồn nhân lực, cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, góp phần xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Dịp này, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khen thưởng các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên./.

 
Tấn An 

 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng