Tin tức

Cho ý kiến một số nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kỳ họp cuối năm 2020

Thứ bảy, 21/11/2020 - 09:46

Ngày 20/11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã chủ trì cuộc họp cho ý kiến về một số nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2020. Dự cuộc họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên, lãnh đạo các sở ban, ngành của tỉnh và các địa phương liên quan.

 

UBND tỉnh Quảng Ngãi họp cho ý kiến một số nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kỳ họp cuối năm 2020. Ảnh: Mỹ An
 
Cuộc họp đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025, các đơn vị đã được phân bổ vốn có trách nhiệm lựa chọn các công trình, dự án quan trọng, cấp thiết, sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án trong phương án bố trí vốn đầu tư trung hạn và hàng năm phù hợp với khả năng cân đối vốn và định hướng ưu tiên phát triển của tỉnh và địa phương mình, đảm bảo theo quy định để thực hiện có hiệu quả nguồn vốn đầu tư công. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cơ bản thống nhất dự thảo Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025. Trong bối cảnh nguồn lực có hạn như hiện nay, khi Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, các sở ngành và địa phương phải bám sát Nghị quyết để thực hiện. Trường hợp các đơn vị địa phương sử dụng vốn không đảm bảo nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ, sử dụng vốn không bảo đảm hiệu quả đầu tư, sử dụng không hết vốn trong năm thì UBND tỉnh sẽ xem xét, trình cấp có thẩm quyền theo quy định để điều chỉnh vốn hoặc hạn chế vốn phân bổ trong năm kế hoạch tiếp theo.
 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh phát biểu. Ảnh: Mỹ An

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho ý kiến dự thảo danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2021. Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý 2 địa phương là huyện Mộ Đức và thị xã Đức Phổ có ý kiến xem xét chỉnh tuyến các tuyến đường phù hợp hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cơ bản thống nhất các sự thảo quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí  địa phương trên giai đoạn 2021-2025; dự thảo quy định mức chi kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ địa phương để bảo vệ và phát triển trồng lúa; Đề án qui định tổ chức lực lượng dân quân trực thường xuyên bảo vệ trụ sở UBND xã, phường, thị trấn giai đoạn 2021-2025; Dự thảo qui định mức hưởng phụ cấp hằng tháng đối với thôn đội trưởng và mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh; Dự thảo đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025./.
Tăng Thư

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng