Tin tức

Năm 2025 thành lập mới 10.00 tổ chức kinh tế tập thể.

Thứ ba, 17/11/2020 - 08:31

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu đến năm 2025 thành lập mới 10.000 tổ chức kinh tế tập thể.

 

Năm 2025 thành lập mới 10.00 tổ chức kinh tế tập thể.
 
Chương trình chủ động hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã cả chiều rộng và chiều sâu, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò liên kết, hợp tác. Tăng cường năng lực cạnh tranh của kinh tế hộ gia đình, đặc biệt là kinh tế hộ nông dân trong điều kiện cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Mục tiêu đến năm 2025 thành lập mới 10.000 tổ chức kinh tế tập thể. Đồng thời, xây dựng 3.000 mô hình tổ chức kinh tế tập thể ứng dụng công nghệ cao.

Nhiều chính sách ưu đãi như nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực kinh tế tập thể; xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu, tuyên truyền, hỗ trợ về kinh tế tập thể; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm sẽ được tiến hành song song với chương trình./.

  

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng