Thế giới cập nhật

Thứ tư, 13/10/2021 - 12:17

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 13/10

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 12/10/2021 - 20:23

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 12/10

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 12/10/2021 - 12:40

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 12/10

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 11/10/2021 - 20:55

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 11/10

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 11/10/2021 - 12:29

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 11/10

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 10/10/2021 - 20:51

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 10/10

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 09/10/2021 - 20:10

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 09/10

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 09/10/2021 - 12:41

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 09/10

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 08/10/2021 - 20:29

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 08/10

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 08/10/2021 - 14:32

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 08/10

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng