Thế giới cập nhật

Thứ tư, 29/09/2021 - 20:50

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 29/9

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 29/09/2021 - 14:06

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 29/9

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 28/09/2021 - 20:19

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 28/9

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 28/09/2021 - 14:56

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 28/9

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 27/09/2021 - 20:13

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 27/9

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 27/09/2021 - 12:23

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 27/9

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 26/09/2021 - 20:35

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 26/9

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 25/09/2021 - 20:26

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 25/9

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 25/09/2021 - 13:17

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 25/9

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 24/09/2021 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 24/9

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng