Thế giới cập nhật

Thứ ba, 13/09/2022 - 11:44

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 13/9

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 12/09/2022 - 20:57

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 12/9

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngã

Thứ hai, 12/09/2022 - 16:59

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 12/9

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 11/09/2022 - 21:02

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 11/9

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngã

Chủ nhật, 11/09/2022 - 15:51

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 10/9

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 10/09/2022 - 12:02

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 10/9

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 09/09/2022 - 20:44

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 09/9

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 09/09/2022 - 11:39

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 09/9

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 08/09/2022 - 20:48

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 08/9

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 08/09/2022 - 11:34

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 08/9

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng