Thế giới cập nhật

Thứ ba, 31/01/2023 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 31/01

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 31/01/2023 - 12:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 31/01

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 30/01/2023 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 30/01

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 30/01/2023 - 14:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 30/01

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 29/01/2023 - 22:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 29/01

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 29/01/2023 - 12:21

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 28/01

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 28/01/2023 - 15:01

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 28/01

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 28/01/2023 - 08:18

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 27/01

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 27/01/2023 - 15:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 27/01

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 26/01/2023 - 22:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 26/01

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng