Thế giới cập nhật

Thứ hai, 12/12/2022 - 12:47

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 12/12

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 11/12/2022 - 19:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 11/12

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 10/12/2022 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 10/12

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 10/12/2022 - 11:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 10/12

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 09/12/2022 - 21:21

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 09/12

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 09/12/2022 - 14:49

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 09/12

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 08/12/2022 - 20:45

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 08/12

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 08/12/2022 - 11:50

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 08/12

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 07/12/2022 - 20:39

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 07/12

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 07/12/2022 - 13:13

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 07/12

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng