Thế giới cập nhật

Thứ hai, 19/12/2022 - 13:29

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 19/12

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 18/12/2022 - 20:14

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 18/12

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 17/12/2022 - 20:14

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 17/12

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 17/12/2022 - 12:11

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 17/12

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 16/12/2022 - 13:11

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 16/12

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 15/12/2022 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 15/12

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 15/12/2022 - 11:50

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 15/12

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 14/12/2022 - 20:14

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 14/12

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 14/12/2022 - 11:50

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 14/12

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 13/12/2022 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 13/12

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng