Thế giới cập nhật

Thứ tư, 04/01/2023 - 22:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 04/01

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 04/01/2023 - 14:40

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 04/01

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 03/01/2023 - 22:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 03/01

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 03/01/2023 - 14:38

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 03/01

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 03/01/2023 - 08:57

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 02/01

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 02/01/2023 - 14:27

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 02/01

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 01/01/2023 - 22:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 01/01

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 31/12/2022 - 22:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 31/12

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 30/12/2022 - 22:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 30/12

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 30/12/2022 - 14:39

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 30/12

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng