Quốc phòng toàn dân

Thứ bảy, 22/05/2021 - 09:11

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 14-05-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 23/04/2021 - 18:06

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 23-04-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 16/04/2021 - 18:59

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 09-04-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 26/03/2021 - 20:05

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 26-03-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 12/03/2021 - 21:09

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 12-03-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 26/02/2021 - 18:15

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 26-02-2021

Theo kế hoạch, ngày 27 tháng 02 tới, các địa phương trong tỉnh sẽ tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2021, tiễn thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày giao, nhận quân của các địa phương đã cơ bản hoàn tất đã sẵn sàng cho ngày hội giao quân.

Thứ sáu, 12/02/2021 - 20:39

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 12-02-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 30/01/2021 - 10:37

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 29-01-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 14/01/2021 - 18:15

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 14-01-2021

Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, đặc biệt là giúp đỡ gia đình quân nhân tại ngũ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phát triển kinh tế, Ban CHQS huyện Mộ Đức đã có nhiều hình thức để hỗ trợ mang lại hiệu quả thiết thực và ý nghĩa. Qua đó, động viên quân nhân yên tâm công tác, hoàn thành nghĩa vụ.

Thứ sáu, 25/12/2020 - 18:15

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 25-12-2020

Năm 2020 với nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh và thiên tai liên tiếp xảy ra. Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh đã khẳng định được vai trò của người lính với tinh thần quyết chiến, quyết thắng đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Trong đó, nổi bật là công tác phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu và phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Lịch phát sóng