ÔN THI VÀO 10

Chủ nhật, 19/05/2019 - 16:40

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ LÀM BÀI THI VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2019-2020: MÔN TOÁN - TIẾT 5

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 18/05/2019 - 14:33

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ LÀM BÀI THI VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2019-2020: MÔN VĂN - TIẾT 7

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 17/05/2019 - 14:35

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ LÀM BÀI THI VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2019-2020: MÔN TOÁN - TIẾT 4

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 16/05/2019 - 14:22

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ LÀM BÀI THI VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2019-2020: MÔN TOÁN - TIẾT 3

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 15/05/2019 - 14:35

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ LÀM BÀI THI VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2019-2020: MÔN VĂN - TIẾT 6

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 14/05/2019 - 14:35

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ LÀM BÀI THI VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2019-2020: MÔN TOÁN - TIẾT 2

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 13/05/2019 - 13:36

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ LÀM BÀI THI VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2019-2020: MÔN TOÁN - TIẾT 1

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 12/05/2019 - 14:28

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ LÀM BÀI THI VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2019-2020: MÔN VĂN - TIẾT 5

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 11/05/2019 - 14:35

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ LÀM BÀI THI VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2019-2020: MÔN VĂN - TIẾT 4

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 10/05/2019 - 14:35

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ LÀM BÀI THI VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2019-2020: MÔN VĂN - TIẾT 3

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 09/05/2019 - 14:35

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ LÀM BÀI THI VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2019-2020: MÔN VĂN - TIẾT 2

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình