Thời sự phát thanh

Thứ ba, 02/01/2018 - 09:35

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 2 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 02/01/2018 - 09:27

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 01 - 01 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 01/01/2018 - 09:52

BẢN TIN TS Sang T2 - 1 - 1 - 18

Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 01/01/2018 - 09:47

BẢN TIN TS Chieu CN - 31 - 12 - 17

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 08/08/2017 - 10:36

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 08-8-2017

Đài PT-TH Quảng Ngãi

Thứ ba, 08/08/2017 - 10:07

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 07-08-2017

Đài PT-TH Quảng Ngãi

Thứ hai, 07/08/2017 - 16:45

BẢN TIN THỜI SỰ 05-08-2017

Đài PTTH Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình