Thời sự phát thanh

Thứ hai, 04/02/2019 - 07:50

THỜI SỰ TỐI 03-02-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 28/09/2018 - 07:36

THỜI SỰ TỐI 27-09-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 15/08/2018 - 09:30

THỜI SỰ TỐI 14-08-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 27/04/2018 - 09:16

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 27 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 27/04/2018 - 09:15

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 26- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngã

Thứ năm, 26/04/2018 - 10:07

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 26 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 26/04/2018 - 10:07

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 25- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngã

Thứ năm, 26/04/2018 - 10:06

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 25 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 26/04/2018 - 10:05

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 24- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 24/04/2018 - 15:24

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 24 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 24/04/2018 - 15:23

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 23- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình