Thời sự phát thanh

Thứ sáu, 14/06/2019 - 07:24

THỜI SỰ TỐI 13-6-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 27/04/2018 - 09:16

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 27 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 27/04/2018 - 09:15

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 26- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngã

Thứ năm, 26/04/2018 - 10:07

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 26 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 26/04/2018 - 10:07

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 25- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngã

Thứ năm, 26/04/2018 - 10:06

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 25 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 26/04/2018 - 10:05

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 24- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 24/04/2018 - 15:24

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 24 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 24/04/2018 - 15:23

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 23- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 23/04/2018 - 09:36

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 23 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 23/04/2018 - 09:35

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 22- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình