Thời sự phát thanh

Thứ bảy, 04/04/2020 - 16:31

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 4-4-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 03/04/2020 - 16:31

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 3-4-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 02/04/2020 - 16:25

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 02-4-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 01/04/2020 - 16:44

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 01-4-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 31/03/2020 - 16:31

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 31-3-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 30/03/2020 - 16:42

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 30-3-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 29/03/2020 - 16:14

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 29-3-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 28/03/2020 - 16:01

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 28-3-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 27/03/2020 - 16:19

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 27-3-2020

ĐÀi Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 26/03/2020 - 16:22

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 26-3-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 25/03/2020 - 16:34

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 25-3-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình