Bản tin Phát thanh Covid-19

Thứ hai, 24/08/2020 - 16:50

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 24-8-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 23/08/2020 - 16:24

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 23-8-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 22/08/2020 - 16:22

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 22-8-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 21/08/2020 - 16:30

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 21-8-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 20/08/2020 - 16:51

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 20-8-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 19/08/2020 - 16:52

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 19-8-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 18/08/2020 - 16:35

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 18-8-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 17/08/2020 - 16:40

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 17-8-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 16/08/2020 - 16:45

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 16-8-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 15/08/2020 - 16:44

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 15-8-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 14/08/2020 - 16:50

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 14-8-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng