Thời sự truyền hình

Thứ sáu, 21/09/2018 - 07:58

THỜI SỰ TỐI 20-09-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 20/09/2018 - 08:42

THỜI SỰ TỐI 19-09-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 19/09/2018 - 14:32

THỜI SỰ TỐI 18-09-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 19/09/2018 - 14:31

THỜI SỰ TỐI 17-09-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 16/09/2018 - 09:00

THỜI SỰ TỐI 16-09-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 16/09/2018 - 08:59

THỜI SỰ TỐI 15-09-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 15/09/2018 - 08:39

THỜI SỰ TỐI 14-09-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 14/09/2018 - 08:07

THỜI SỰ TỐI 13-09-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 13/09/2018 - 07:42

THỜI SỰ TỐI 12-09-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 12/09/2018 - 08:24

THỜI SỰ TỐI 11-09-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình