Thời sự truyền hình

Thứ sáu, 31/05/2019 - 07:22

THỜI SỰ TỐI 30-5-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 30/05/2019 - 07:10

THỜI SỰ TỐI 29-5-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 29/05/2019 - 09:28

THỜI SỰ TỐI 28-5-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 28/05/2019 - 07:56

THỜI SỰ TỐI 27-5-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 27/05/2019 - 07:19

THỜI SỰ TỐI 26-5-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 27/05/2019 - 07:19

THỜI SỰ TỐI 25-5-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 25/05/2019 - 08:05

THỜI SỰ TỐI 24-5-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 24/05/2019 - 08:13

THỜI SỰ TỐI 23-5-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 23/05/2019 - 07:35

THỜI SỰ TỐI 22-5-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 22/05/2019 - 08:06

THỜI SỰ TỐI 21-5-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình