Thời sự truyền hình

Chủ nhật, 06/01/2019 - 08:04

THỜI SỰ TỐI 05-01-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 05/01/2019 - 08:24

THỜI SỰ TỐI 04-01-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 04/01/2019 - 09:43

THỜI SỰ TỐI 03-1-2019

Đài PTTH Quảng Ngãi

Thứ năm, 03/01/2019 - 07:48

THỜI SỰ TỐI 02-01-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 02/01/2019 - 08:42

THỜI SỰ TỐI 01-01-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 31/12/2018 - 08:50

THỜI SỰ TỐI 30-12-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 31/12/2018 - 08:49

THỜI SỰ TỐI 29-12-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 29/12/2018 - 09:41

THỜI SỰ TỐI 28-12-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 28/12/2018 - 08:20

THỜI SỰ TỐI 27-12-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 27/12/2018 - 07:39

THỜI SỰ TỐI 26-12-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình