Thời sự truyền hình

Thứ hai, 18/07/2022 - 08:36

THỜI SỰ NGÀY 17-7-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 17/07/2022 - 10:13

THỜI SỰ NGÀY 16-7-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 16/07/2022 - 08:49

THỜI SỰ NGÀY 15-7-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 14/07/2022 - 19:51

THỜI SỰ NGÀY 14-7-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 14/07/2022 - 19:50

THỜI SỰ NGÀY 13-7-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 12/07/2022 - 19:47

THỜI SỰ NGÀY 12-7-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 11/07/2022 - 19:50

THỜI SỰ NGÀY 11-7-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 11/07/2022 - 10:35

THỜI SỰ NGÀY 10-7-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 09/07/2022 - 19:45

THỜI SỰ NGÀY 09-7-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 08/07/2022 - 19:49

THỜI SỰ NGÀY 08-7-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng