Thời sự truyền hình

Thứ năm, 08/11/2018 - 08:30

THỜI SỰ TỐI 07-11-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 07/11/2018 - 07:45

THỜI SỰ TỐI 06-11-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 06/11/2018 - 07:58

THỜI SỰ TỐI 05-11-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 05/11/2018 - 07:32

THỜI SỰ TỐI 04-11-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 05/11/2018 - 07:32

THỜI SỰ TỐI 03-11-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 03/11/2018 - 07:38

THỜI SỰ TỐI 02-11-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 02/11/2018 - 07:59

THỜI SỰ TỐI 01-11-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 01/11/2018 - 08:38

THỜI SỰ TỐI 31-10-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 31/10/2018 - 08:21

THỜI SỰ TỐI 30-10-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 30/10/2018 - 07:17

THỜI SỰ TỐI 29-10-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình